Bloggsjikane til Borgarting

Til våren får bloggeren Jan Kåre Christensen vurdert i lagmannsretten om lovanvendelsen i tingretten var riktig da han ble dømt for hets mot Jan-Aage Torp.

Christensen, som presenterer seg som evangelist og bibellærer og som tidligere har vært pastor, har gjennom flere år skrevet sine meninger om mange spørsmål på nettstedetHimmelske Blogg/blog.janchristensen.net.

Bøtelagt

For deler av denne virksomheten ble han 13. april, 2015 ilagt et forelegg av politimesteren i Oslo for brudd på straffelovens paragraf 390 a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Torp er blant annet omtalt som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Hovedtemaet i Christensens kritiske omtale er ellers at Torp har giftet seg med en annen mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor har Christensen ifølge dommen fra Oslo tingrett skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Christensen godtok ikke forelegget, og saken ble derfor behandlet i tingretten, med domsavsigelse datert 25. januar. Han ble dømt til å betale 12.000 kroner i bot samt det offentliges saksomkostninger på 3.000 kroner.

Avvist og godtatt

Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle på nytt spørsmålet om bevisbedømmelsen. Derimot har man funnet at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Denne delen av anken er derfor godtatt.

Nå har Borgarting lagmannsrett også berammet saken, og den skal opp til behandling onsdag 5. april, 2017. Brynjar Meling er fortsatt Christensens forsvarer i saken.

Ingen erstatning

I tingretten ble kravet fra Jan-Aage Torp om erstatning avvist. Torp har i sommer vurdert om han skulle anke denne avgjørelsen, men opplyser til Dagen at han har valgt å la dette være.

– Jeg har rådført meg med advokatPer Danielsen, og vi er blitt enige om at det egentlig er helt uvesentlig å anke. Jeg har ikke som noe motiv å gjøre meg rik på denne saken, så når kravet ble avslått i først rettsinstans, var dommen mot Christensen det viktigste for meg. Da er saken ferdig for min del, og erstatningsaspektet er ute av verden, sier Torp til Dagen.