SATSER: En palestinsk stat er et av tolv satsingsområder i norsk bistand framover. Her besøker utenriksminister Børge Brende et utbombet nabolag i Gaza City i september.


– Bistand hindrer fred for Israel og palestinere

Regjeringen har plukket ut Palestina som ett av tolv fokusland innen norsk bistand. Fellesutvalget for Palestina har ingen tro på at det vil føre til en fredelig løsning.

– Norge bidrar til et statsbyggingsprosjekt som ikke kommer til å lykkes så lenge den israelske okkupasjonen er en realitet, sier Anna Lund Bjørnsen, leder for Fellesutvalget for Palestina (FuP), til Dagen.

Torsdag skrev Dagen at regjeringenkutter i antall land som skal motta bistand fra Norge. Samtidig rettes bistanden særlig inn mot tolv land, blant andre Palestina i kategorien «sårbare stater med vekt på stabilisering og fredsbygging».

Palestinske selvstyremyndigheter er fra før et av de største mottakerne av norsk bistand, og Norge lederGiverlandsgruppen for Palestina, som samles i Kairo 12. oktober.

Les også:Spenning i norsk misjon før statsbudsjettet

Neppe forbedringer

Istatsbudsjettet foreslår Utenriksdepartementet å gi 556 millioner kroner i bistand til land i Midtøsten og Nord-Afrika. Palestina er særlig omtalt under denne posten.

I 2013 var de den tredje største mottakeren av norsk bistand, etter Brasil og Afghanistan. Da fikk selvstyremyndighetene 330 millioner kroner av totalt 770 millioner kroner som gikk til de palestinske områdene via ulike aktører, opplyser Utenriksdepartementet til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Totalt har Norge gitt 8,7 milliarder til palestinske områder mellom 1993 og 2013, ifølgeNorad.

Les også:KrF stiller krav ved bistand til palestinerne

– Finansierer okkupasjon

Målet med bistanden er å danne en palestinsk stat «som ledd i en to-statsløsning mellom israelerne og palestinerne».

– Det har de ikke lyktes med de siste tjue årene. Det er mulig regjeringen har en og annen positiv begrunnelse om en tostatsløsning, men i praksis er bistanden knyttet til å unngå at de palestinske selvstyremyndighetene kollapser, sier Dag Henrik Tuastad til Dagen.

Han er Midtøsten-ekspert og førstelektor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo.

Fellesutvalget for Palestina har ikke stor tro på at norsk bistand vil bidra til en palestinsk stat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Midlene Norge bevilger til for eksempel å bygge palestinske institusjoner, er oppgaver Israel som okkupant har ansvar for å utføre. Norge er på den måten med å finansiere Israels ulovlige okkupasjon av Palestina. Dette mener vi er kritikkverdig, sier Bjørnsen.

I september refset hun norske turoperatørers reklame for Israel-reiser.

Krav-brev til Brende

Med Israel for fred (MIFF) er kritisk til at palestinere får «mange ganger flere kroner per innbygger i norsk støtte enn noe annet folk».

– De får mye mer enn fattige og krigsherjede afrikanske land, som har lavere levestandard, sier Conrad Myrland til Dagen.

Torsdag sendte MIFF etbrev med tre krav til utenriksminister Børge Brende om Israel/Palestina-konflikten.

– Norge må ikke ukritisk sende penger til gjenoppbygging av Gaza før man har avvæpnet Hamas. Det må bli stans i at selvstyremyndighetene bruker penger på å belønne terrorister, og at de oppvigler til vold i sine offisielle medier, sier Myrland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fiasko-bistand

Fellesutvalget for Palestina mener at norsk bistand til palestinerne ikke har vært vellykket så langt.

– Prosjekter for mental helse og utdanning gjør selvfølgelig hverdagen under okkupasjon lettere for mange palestinere, men er på ingen måte med på å bidra til en langsiktig løsning på den vedvarende konflikten, sier hun.

Midtøsten-ekspert Tuastad er enig i at bistanden til Palestina så langt har vært en fiasko, dersom målet var en tostatsløsning.

– Man har opprettholdt selvstyremyndighetene, men også en palestinsk splittelse, altså lyktes med å holde Hamas ute. Men hvor vellykket er det i det lange løp? Bistanden har vært en fiasko, men alternativet er kanskje en enda større fiasko; væpnet konflikt, sier Tuastad.

Han legger til:

– Hvis man kutter støtten til Palestina vil man bygge ned palestinske institusjoner og risikere at Israel må inn og gjenokkupere Vestbredden og ta ansvar for servicefunksjoner der.

Klarer ikke gi opp

Hovedgrunnen til at Norge fortsetter samarbeidet med de palestinske selvstyremyndighetene er trolig at Norge har investert så mye politisk prestisje i prosjektet, mener Midtøsten-ekspert Are John Knudsen.

Han peker på at selvstyremyndighetene er totalt avhengig av bistanden.

– Dette er fortsettelsen av et bistandsavhengig protektorat, som bare lever videre i håp om en tostatsløsning. Ingen tør å sette noen frist. Vi ser at nåværende utenriksminister prøver å spille en meklerrolle i Gaza-konflikten. Det betyr at Palestina fortsatt står sterkt som politisk prosjekt i Norge, vi har ikke klart å gi opp, sier Knudsen til Dagen.