BRYTE: Rolf Kjøde mener det må et brudd til i bispekollegiet i spørsmålet om å lage liturgi for homofilt ekteskap i Den norske kirke.

«Biskoper må våge å bryte med liberale bispekolleger»

Biskopene som står for det klassiske ekteskapssynet må våge å bryte med sine liberale bispekolleger, mener Rolf Kjøde. To liturgier er ingen løsning.

– Enhver som vil stå sammen med den verdensvide kirke og på et klassisk bibelsyn, må gå imot vigsel av homofile, sier Rolf Kjøde.

Han er med i styringsgruppa til Levende Folkekirke, som mobiliserte for det klassiske synet på ekteskapet ved kirkevalget i høst.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne uken er det bispemøte i Oslo. En av sakene er konsekvenser av kirkevalget og hvordan få en god prosess om likekjønnet vigsel på Kirkemøtet til våren. Det er allerede vedtatt at saken skal opp. Etter kirkevalget vil det være flertall på Kirkemøtet for å innføre en vigselsliturgi for homofile.

To liturgier

I Dagen i går var biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, tydelig på at et vedtak på Kirkemøtet måtte være at det ble to vigselsliturgier i kirken. Ikke én fellesliturgi for begge typer parkonstellasjoner.

Kjøde mener det er en dårlig ide og helt feil ende å starte i.

– Det blir institusjonalisert vranglære, at ekteskapet kan være noe annet enn det det er. Dette må ikke ende i takktikkeri for å prøve å samle et bispekollegium som allerede er splittet.

– Hva må skje nå da?

– Først og fremst må biskopene som sier de står for klassisk lære ta et brudd med de som innfører ny lære. Det vil ha en veldig sterk virkning. Det vil gi dem lederskapet som de til nå ikke har inntatt.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lokalt

– Hva med den enkelte prest? Vil han eller hun kunne leve med to liturgier?

– Den lokale splittelsen vil være på det nivået også. Hva skal vi undervise våre konfirmanter? Hva skal vi si i sjelesorg? Hva skal vi lære i bibeltimene? Splittelsen blir institusjonalisert, sier Kjøde.

Han mener at biskopene jobber ut fra feil premiss, nemlig at denne saken ikke er kirkesplittende.

– Problemet til biskopene som står på det klassiske synet er at de har godtatt dette premisset.

Han mener at hvis disse biskopene bryter, kan man snakke om et utgangspunkt for en hel linje i kirken, som ikke handler om reservasjon. Men hvor prester uavkortet kan stå på det klassiske synet og forkynne, lære og bygge menighet ut fra den.

Avskalling

Sokneprest i Re i Vestfold og medlem av Kirkerådet, Sølvi Lewin, skulle helst sett at de ikke ble vigselsliturgi for homofile. Hun mener likevel at, når man først er kommet så langt, er det bedre med to liturgier. Hun er usikker på hva fremtiden vil bringe.

– Det er ikke godt å si hva prestene vil velge å gjøre. Det er et spørsmål hvor lang tid man kan gå på akkord med det man mener er rett.

– Tror du mange vil slutte?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det vil tiden vise. Det spørs hvordan vi opplever at Kirke­møtet og Kirkerådet lytter til oss.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Likekjønnet vigsel

Etter årets kirkevalg er det et flertall for likekjønnet vigsel med 58 mot 30 kandidater i Kirkemøtet i Den norske kirke.

I tillegg er det kjent av fra før at seks biskoper er positive til likekjønnet vigsel.

Det betyr at det nye Kirkemøtet vil ha minst 64-ja-delegater, noe som er nok til flertall.

Les også
Biskopene vil ha vigselsliturgi som alle kan leve medHomovigsel
Les også
Tid for å snu
Les også
Kirken i ferd med å fornekte seg selv
Les også
Skal me melda oss ut?
Les også
Kan vi akseptere to syn i kirken?