Biskopene ber nå om at konfirmasjonene utsettes. Bildet er tatt under bispemøtet i Trondheim i fjor. Foto: TITT Melhuus / Den norske kirke

Biskopene anbefaler å utsette konfirmasjonene til høsten

Usikkerhet rundt smittesituasjon gjør at landets biskoper anbefaler å vente med konfirmasjon til høsten.

Torsdag sendte alle landets biskoper ut en e-post der det står at de er blitt enige om å anbefale at en lokalt vurderer om konfirmasjoner planlagt til våren bør utsettes til høsten. Anbefalingen kommer på grunn av den usikre situasjonen med pandemiens utvikling.

Av hensyn til konfirmantene

I e-posten heter det:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Dette skuldast mellom anna den usikre situasjonen eventuelt ukjente nye mutasjonsførekomstar kan skape, men også uvisse med tanke på kva som vert gjeldande reglar for kor mange som kan samlast og kva som vil gjelde for reiser på tvers av regionar i Noreg, samt at vaksinasjonsprogrammet tek lenger tid enn planlagt.»

Biskopene understreker at de gjør det av hensyn til konfirmantene, deres familier og de som skal planlegge konfirmasjoner i kirken.

Mange spørsmål

Etter at nyheten ble kjent, har biskopene fått mange spørsmål om det er mulig å gjennomføre vårens konfirmasjoner og ser at det er store lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner.

– Derfor anbefaler vi menighetene å gjøre egne vurderinger ut ifra situasjonen hos seg, sier preses Olav Fykse Tveit, i en pressemelding som ble sendt ut i dag.

Han sier videre at det er ingen som ønsker å utsette konfirmasjonene, men dersom kirken lokalt vurderer at det er nødvendig, er det bedre for konfirmantene og deres familier å få beskjed tidlig.

– Biskopene vil sammen med Kirkerådet kontakte departementet for å etterspørre forutsigbare rammer for våren. Det er mange planer som blir satt på vent, eller endret. Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan våren blir, trenger vi noen tydelige signaler fra myndighetene på hva vi kan vente oss av avstands- og antallsbegrensninger gjennom våren, sier Fykse Tveit.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin, sa til Dagen tidligere denne uken at han mener at situasjonen de siste dagene tyder på at det blir for risikabelt å holde fast på konfirmasjonsdatoene nå til våren.

– Dette er det andre konfirmasjonskullet som blir rammet. Hva tenker du om det?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er jo fortvilende, men hvis vi utsetter til over sommeren er det jo en større sjanse for at konfirmantene skal få en så fin konfirmasjonstid som mulig. Da kan vi samle flest mulig til gudstjeneste, og det vil være mulig å få gjester på besøk fra andre kommuner, sier han.

Ekstraordinært menighetsmøte

Torsdag og fredag denne uken er det Kirkerådsmøte. Nordhaug tror at saken vil bli drøftet der.

– Men til syvende og sist er det ikke biskoper eller kirkeråd som bestemmer, men menigheter og menighetsråd, sier han.

Tirsdag kveld var det kalt inn til ekstraordinært møte i menighetsrådet i Birkeland og Sædalen menighet i Bergen for å fatte vedtak om vårens konfirmasjoner.

Birkeland sokn har et stort konfirmantarbeid, og menigheten er blant de største i Bjørgvin. De samler rundt 180 konfirmanter. Avlysningen kommer til å berøre drøyt 350 foreldre og kanskje rundt 2.000 gjester.

«Vi beklager om dette medfører ekstra-arbeid for dere, men vi gjør det i håp om at det etter sommeren skal være mulig å kunne samle familie og venner», skriver de på nettsiden.

Anbefalte å utsette

Sokneprest Kjersti Gautestad Norheim sier til Dagen at de har jobbet grundig med saken etter at det kom et innspill fra krisestaben i Bjørgvin bispedømme forrige uke. De anbefalte da å vurdere å utsette vårens konfirmasjoner til høsten.

– Det er to argumenter for å utsette. Det ene er at sjansen for å samle til festgudstjeneste og fest øker for hver dag som går. Det andre er at vi ser at det har vært vanskelig å møte konfirmantene på en slik måte som vi ønsker. Ved å utsette, får vi forhåpentligvis også anledning til å tilby leir og annet opplegg til konfirmantene, opplyser sokneprest Kjersti Gautestad Norheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sitter langt inne

På grunn av smittevern knyttet til korona har ikke konfirmantene hatt anledning til å møtes i grupper slik de har pleid, og det har ikke vært lov å invitere til gudstjeneste.

– Om konfirmasjonen skulle vært nå, kunne vi bare vært ti i kirken. Neste helg skulle vi etter planen ha reist på konfirmasjonsleir, men det har vi ikke lov til slik situasjonen er nå, sier hun.

Norheim sier at det sitter langt inne å skulle påføre folk ekstra arbeid knyttet til konfirmasjonsfeiringen, men stor usikkerhet rundt situasjonen gjorde at de valgte å utsette.

Soknepresten vet konkret om en annen menighet i Bergen som vurderer å utsette vårens konfirmasjoner.

– Jeg vil tro at andre menigheter diskuterer dette nå. I tillegg er det mulig at biskopene kommer med en uttalelse når de møtes i februar, sier hun.

Glad for utspillet

Åsane menighet i Bergen er også en av landets største menigheter. Sokneprest Arne Mulen er glad for utspillet fra biskopene.

– Det gir oss mer å holde fast i når vi skal gjøre våre lokale vurderinger.

Under hele pandemien har de prøvd å forholde seg til styringssignal enten fra bispedømmet eller fra nasjonalt hold. Mulen mener det har vært en styrke at de har hatt en noenlunde felles tilnærming til ting i Den norske kirke og at veivalg og praksis ikke har spriket i alle retninger i menighetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi kommer til å drøfte veien videre i vår sammenheng i løpet av få dager. Vi ønsker en rask avklaring på hva vi går ut med til konfirmanter og foreldre, sier han.

Les også
Venter med konfirmasjonsfesten til høsten
Les også
Høstens konfirmasjoner går som planlagt