Bedehuset trosser bispen

Forholdet mellom kirke og bedehus på Sørlandet har blitt betent. Byremo bedehus har vedtatt at dåp, konfirmasjon og begravelse skal skje på bedehuset.

Vedtaket ble gjort på årsmøtet 21. januar og har vakt oppmerksomhet på Sørlandet.

– Vi må alltid ha respekt for menneskers tanker og meninger, men jeg tror at både kirke og bedehus trenger hverandre, sierReinertsen, biskop i Agder og Telemark, til NRK.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES:– Viktig med kontekst

Han er glad for at bedehuset ikke formelt blir egen menighet.

– Det hadde gjort saken mer komplisert. Da hadde de signalisert at de ville gå ut av Den norske kirke, sier han.

– Bryter i praksis

Kurt Hjemdal, tidligere rektor ved Bibelskolen i Grimstad, mener at Normisjon bør opprette eget trossamfunn dersom Kirkemøtet vedtar ny liturgi for likekjønnede. Han har problem med å forstå at biskopen er lettet.

– De bryter i praksis med den lokale kirken. Det tenker jeg er mer alvorlig enn om de hadde kalt segNorkirken, sier han.

Reinertsen sier at han har opplevd at forholdet mellom kirke og bedehus har blitt mer betent den siste tiden. Det tror Hjemdal er riktig.

– Når Kirken går en annen vei enn det vi på bedehuset mener er skriftens vei, så blir det mer betent.

Biskop Reinertsen har tidligere uttalt seg svært positivt om samarbeidet med Normisjon. Under åpningen av den nye bibelskolehallen i Grimstad i sommer, takket han for all god hjelp i rekruttering. «Vi trenger mange gode prester med bakgrunn i Normisjon. Herfra sendes det ut prester som er gull verdt for kirken», sa han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

INSPIRASJON:Badet som forvirrer

Reinertsen har ikke kjennskap til om der er andre bedehus som går for samme løsning som Byremo bedehus, men registrerer at det diskuteres i flere forsamlinger i Normisjon om de skal velge en selvstendig linje, eller om de skal opprette eget trossamfunn.

– Jeg tror vi må ha respekt for menneskers valg. Selv ønsker jeg å stå tydelig i kirken, og håper mange velger den linjen. Den norske kirke har alltid hatt et nært og godt samarbeid med Normisjon. Det håper jeg vil fortsette.

Uro innad

Ifølge Reinertsen er det en uro innad på bedehuset på Byremo, og mellom deler av bedehuset og kirken.

– Vi merker uro på en del bedehus, men akkurat der oppe er det lokale forhold som har gjort det mer spesielt, sier han.

SYNSPUNKT:Dåpsliturgi og skapingsteologi

Ifølge NRK Sørlandet skal det være liberaliseringen av kirken som skaper uro på Byremo bedehus, og mange skal ha utpekt sokneprest Geir Olav Tveit som årsaken til det. Nå frykter soknepresten splittelse i bygda.

– På lokalt plan blir det slik at folk som er godt kjent går hver sin vei, og familier kan bli splittet og går til hver sine gudshus, sier han til NRK.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tveit har forståelse for at det er ulike syn i saken, men hadde likevel håpet at en kunne stå sammen.

– Kirken har to syn på denne saken. Jeg står for den ene, og det er legitimt i Den norske kirke. Jeg vet at det er mange i bygda som deler mitt syn, sier han.

Overrasket

Leder for Grindheim Normisjon, Kjell Terje Flottorp, er overrasket over den høye tempera­turen saken har skapt.

– Jeg ser egentlig ikke problemet med at dåp, konfirmasjon og begravelse skal skje på bedehuset, og ikke i kirken, sier han til Dagen.

– Hvorfor vedtar dere felles liturgi. Er det på grunn av soknepresten?

– Nei, det har med tilhørighet til Den norske kirke å gjøre. Vi har en trofast gjeng som går her, og ikke alle er medlemmer i kirken. Prosessen ble satt i gang før vi visste hvilken prest som kom til bygda, understreker han.

– Stiller du deg bak Kurt Hjemdal, som mener at Nor­misjon bør opprette eget trossamfunn dersom Kirkemøtet vedtar ny liturgi for likekjønnede?

– Jeg har ikke gjort meg opp noen formening om det. Jeg ser at det sikkert ville være en fordel, fordi det gir valgmuligheter. Da har du Normisjon som et alternativ til Den norske kirke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Er der andre bedehus og forsamlinger som vurderer å vedta et lignende vedtak om å ha dåp, konfirmasjon og begravelse på bedehuset?

– Der er en del som har gjort endringer, og som har startet formell menighet. Norkirken har jo blitt et anerkjent forsamlingskonsept. Der har de alt. Men per i dag er ikke Normisjon et trossamfunn, og folk står fritt til å være medlem i Den norske kirke og i Norkirken.

«Storm i et vannglass»

Flottorp er lite glad for oppmerksomheten de har fått i mediene, og omtaler saken som «storm i et vannglass».

– Den positive siden ved saken er at det er mange som bryr seg om det som skjer på bedehuset.

LEDER:Et markedstilpasset dåpssyn

Flottorp forteller at kirken har fått en del nye kirkegjengere etter at Tveit ble sokneprest i Byremo, og at det har blitt et sterkt engasjement rundt ham.

– Vi på bedehuset er ikke for likekjønnet ekteskap. Det er vel det som har utløst konflikten, tror han.

Hjemdal stusser på at Grindheim Normisjon også vil ha begravelse på bedehuset, og fortsatt kalle seg forening.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De kunne like gjerne kalt seg Norkirken, for det er jo i realiteten det de er, mener han.

I Grimstad, Vennesla og i Mandal er det etablert Norkirker. De forretter dåp og nattverd, men ikke vielse og begravelse.

– Det har ikke vært noen etterspørsel etter begravelse. Den eldre generasjon har hatt hele sin gang i Den norske kirke. Når de dør og begraves, er det naturlig at de velger Den norske kirke, mener Hjemdal.