Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gir 11 julemillioner til frivillige organisasjoner som tilbyr juleaktiviteter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

25 millioner ekstra til sårbare grupper

Organisasjoner som arbeider med sårbare grupper, får 25 millioner kroner ekstra av regjeringen i nysaldering av revidert statsbudsjett.

Blant annet skal 11 millioner går til frivillige organisasjoner som tilbyr juleaktiviteter, skriverVårt Land.

– Vi vet at jula er vanskelig for mange. Nå er det enda flere som går en usikker tid i møte, fordi mange av tiltakene for de gruppene er stengt ned, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisa.

Fem av millionene går til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn og er øremerket digitale arrangementer i desember.

De 25 millioner vil komme i tillegg til de 400 millionene regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett i juni.