«Hvorfor vil kommunen foreslå strengere retningslinjer for tilskudd enn Den norske stat?», spør Per Åge Berge (bildet).

Vil Klepp bryte menneskerettene?

Dersom kommunen velger å vedta loven som ligger for høring, sier kommunen indirekte at den ikke anerkjenner visse lag- og foreninger.

Det er sendt ut et høringsforslag fra Klepp kommune, hvor det ene alternativet lyder slik: «Organisasjonen må rekna alle medlemmer/ deltakarar som likeverdige når det gjeld å kunne veljast til styre, tillitsverv og posisjonar, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet.»

Først vil jeg anerkjenne kommunens gode intensjon om å beskytte enkeltmennesker og grupper fra diskriminering. Det paradoksale med dette lovforslaget, er at det vil føre til diskriminering av andre mennesker i samfunnet.

Mitt svar til dette er at vi trenger lover som ivaretar alle mennesker - uavhengig av ulike meninger og interesser, ikke lover som begrenser fundamentale menneskerettigheter.

Alle demokratiske lag og foreninger i Norge må ha en formålsparagraf - hva en ønsker å oppnå med arbeidet - og gjerne et verdidokument som beskriver hvem en er, og hva en står for.

Dersom kommunen velger å vedta loven som ligger for høring, sier kommunen indirekte at den ikke anerkjenner visse lag- og foreninger. Lagenes formålsparagraf og verdidokument strider mot kommunens kriterier for tilskudd.

Hele poenget med frivillige organisasjoner, er at de er frivillige. Det er ingen som tvinger deg til å bli medlem. Du står helt fritt til å melde deg ut, og du er fri til stifte en ny forening som er i samsvar med dine verdier og formål. Det er privilegiet med et demokrati!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva er så problemet med at ikke alle kan ha ledende posisjoner og verv i organisasjonen?

La meg ta et eksempel. I mine tanker er det logisk at «Ja til EU» ikke velger en som er motstander av EU til styreleder for organisasjonen. Formålet med virksomheten er jo totalt ulik - både i retning og sak.

Dette handler ikke om gradering av menneskers verdi. En er like verdifull som menneske - enten en er for - eller imot EU.

For meg handler ikke høringsforslaget om pengestøtte - selv om utfallet av det kan bli store økonomiske utfordringer for flere barne- og ungdomslag i kommunen - men om et klart brudd på fundamentale menneskerettigheter.

Det at kommunen truer med fravær av økonomisk støtte, dersom vi ikke underlegger oss kommunens lover, er skremmende likt totalitære regimer vi ikke ønsker å identifisere oss med.

Hvorfor vil kommunen foreslå strengere retningslinjer for tilskudd enn Den norske stat? Har kommunen juridisk myndighet til å vedta lover som bryter med menneskerettsdomstolen i Hag og menneskerettsloven (EMK) som vi, sammen med FN-landene, er forpliktet på?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

La oss heller anerkjenne hverandres ulikheter, tros- og livssyn! I praksis vise at vi ønsker et samfunn med rom for alle.

Den som ikke velger å anerkjenner «den andre», vil vi snart «møte seg selv i døra» - med tanke på ord som toleranse og respekt.

Kommunens visjon/slagord er: «Med blikk for alle» - mener en da virkelig alle, eller i realiteten bare de som mener det som er «politisk korrekt» i samtiden?

Hvor ble det av idealet som vårt demokrati bygger på?: Jeg er dypt uenig i det du sier (står for), men vil til min død forsvare din rett til å si det (mene det). Jfr. Voltaire.

Les også
Rødt-profilen slakter støtte-nekt til bedehus
Les også
De burde vite bedre, særlig på Klepp
Les også
Kommune foreslår å strupe støtte til konservative bedehusDette er saka