BIBELLØFTING: Innsenderen viser til «den patetiske bibelløftingen» foran St. Johns Church, i et USA som syder av urettferdighet og hvit politivold mot svarte. Han burde heller lest litt i den selv, var Joe Bidens lakoniske kommentar.

Trump og bruken av Romerne 13

Det er ganske nærsynt å bare se på «de kristne» politiske sakene han har kjøpt (men som umulig kan tilhøre ham selv), og gi støtte til denne ufølsomme bløffmakeren/løgneren.

Vi lever i en underlig tid. En rekke menn og en kvinne går langt i å be kristne om å slutte å kritisere Donald Trump. Vi må være positive til ham, ikke skjele til verdslig presse, er budskapet, dessuten er det bibelsk å støtte Trump, for all øvrighet er innsatt av Gud ifølge Rom. 13 og Rosenius.

Å bruke Rom. 13,1-5 tradisjonelt og plattfot under Andre verdenskrig måtte føre til nazisme. «Før krigen hadde man som kirke forkynt at alle kristne skulle være lydige mot enhver øvrighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et år inn i krigen holder den ledende biskopen i bispemøtet et foredrag som ga en ny forståelse av denne læren. … Argumentene til Berggrav var at kristne hadde både rett og plikt til å nekte øvrigheten lydighet hvis øvrigheten fremmer urett istedenfor rett. …

I foredraget står det «Det kan snart bli til at vi skylder Satan lydighet hvis han er «innehaver av den faktiske makt» … Gjennom dette faller kristnes totale lydighet mot øvrigheten bort.

Berggrav sier altså … at hvis ikke øvrigheten gjør seg fortjent til et menneskes lydighet, trenger ikke mennesket å følge øvrigheten» (Frida Sofie Øyen. En sammenligning av stats- og kirkesynet hos Eivind Berggrav og Sigmund Feyling under krigsårene 1940-1945. UiO, 2019).

Hun nevner også den franske teologen Stapulensis, som sier at «der hvor øvrigheten er av Gud, der er den ordnet, mens den uordnete øvrighet ikke er av Gud». For Gud er «ordens Gud». Men er det noe nåværende vestlig parlament som med rette kan klassifiseres som kaotisk, må det være Det hvite hus under Trumps «enevelde» med hans over 40 utskiftninger og tusenvis av useriøse tvitringer.

Dag Lutro skriver: «Allerede fra NS’ tilkomst i Norge og Hitlers maktovertagelse i Tyskland i 1933, hadde både Hitler og Quisling bevisst brukt kristendommen i sin propaganda - som kamuflasje.

Quisling og NS hadde programfestet at «de kristne grunnverdier skal vernes», og Hitler påberopte seg både Guds vilje og forsynet når det passet ham. Berggrav tar til motmæle på denne måten:

«Politikerne i vår tid har spent Vår Herre fremfor sin egen vogn. Dette er Anti-Krist: I Kristi navn å drepe Kristi verk, i ly av kristendommen å underminere den.

De dyktigste har hevdet å være sannhetens vitner hver gang de løy, … frihetens kjempere når de underkuet, kjærlighetens og barmhjertighetens budbringere når de pinte … (Berggrav: «Når kusken er gal» 1945 s. 29) (Eivind Berggrav og Nazismen i Tyskland og Norge, TF Master i Krd 2009).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Man vil ikke ha noe av kritikk mot Trump. Se bare på alt det kristelige og gode han får til. Men ingen får frata meg ytringsfriheten, slik Quisling gjorde med Bibel i hånd – han var jo «innsatt av Gud!»

For det var ikke bare i Norge i 1940-45 at politikere har spent Vår Herre fremfor sin egen vogn. Det ser vi i USA ved at Trump har invitert folk som Gloria og Kenneth Copeland, Paula White, Robert Jeffress, Jerry Falwell Jr. og Franklin Graham opp i vognen.

Ikke minst tydelig så vi det i den patetiske bibelløftingen foran St. Johns Church i et USA som syder av urettferdighet og hvit politivold mot svarte. Han burde heller lest litt i den selv, var Joe Bidens lakoniske kommentar.

Det var ikke bare i Norge i 1940-45 at man i Kristi navn har drept Kristi verk som er nåde, frihet, likhet, rettferdighet og barmhjertighet mot alle, svarte, som hvite. 12 september 2019 kalte president Donald Trump den overveiende svart-befolkede byen Baltimore, som går under navnet «Charm City», for et «motbydelig, rotte- og gnager infisert rot».

Det var ikke bare i Norge i 1940-45 at de dyktigste har hevdet å være sannhetens vitner hver gang de løy. Ingen statsleder har løyet mer og mer konsekvent enn Donald Trump.

Ifølge The Atlantic har han «gjentakende løyet om coronavirus-pandemien og landets forberedthet på denne engangs generasjonskrisen» ved bl.a. å hevde: Coronaviruset vil svekke seg «når vi kommer til april, i varmere vær – det vil ha en veldig negativ effekt på det, og på en slik type virus (7/19 feb.).

Utbruddet vil bli midlertidig: «Det vil forsvinne. En dag, som et mirakel, vil det forsvinne» (27 feb.). Hvis den økonomiske nedgangen fortsetter, «vil selvmord garantert forekomme i et mye større antall enn for det antallet vi snakker om» (fl. tweets). COVID-19-tallene i USA taler for seg: 2,16 millioner smittet, 118 000 døde.

Det var ikke bare i Norge i 1940-45 at politikere har alludert frihetens kjempere når de underkuet; I USA raser/farger (mexicanere/svarte), for å gjøre «America great again».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter at Trump unnlot å fordømme Charlottesville-volden, ble han tvunget til å ro, og det gjorde han ved å si at det var «noen veldig fine mennesker på begge sider».

M.a.o. satte han likhetsstempel mellom de som sprer hat og de som har mot til å stå imot det, som 32-årige Heather Heyer som døde i folkemengden der 12.8.2017.

Det er ganske nærsynt å bare se på «de kristne» politiske sakene han har kjøpt (men som umulig kan tilhøre ham selv), og gi støtte til denne ufølsomme bløffmakeren/løgneren.

Les også
President Trump og hans kritikere
Les også
Lydighet mot Trump og Hitler?