TIL GUDSTJENESTE: President Donald Trump og førstedame Melania i samtale med pastor James R. Harlan i Church of Bethesda-by-the-Sea i West Palm Beach, Florida.

Trump – en gjenfødt kristen?

Å skylde på barnesykdommer i helliggjørelsesprosessen når Trump fem år etter en angivelig gjenfødsel opptrer som en falsk profet, er ikke overbevisende.

Flere mener Donald Trump er en kristen. Jerry Falwell Jr, hevder at Trump er en evangelisk kristen som har en gjenfødelses-erfaring (John Fea, Believe me, s 124).

Per Arne Åkenes maner til tålmodighet, for «Donald Trump er en ny kristen» (Dagen 30.6.), og påpeker at Trump ikke røyker eller drikker og hans donasjoner til gode formål.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men dette er ikke noe kristne kan ta monopol på. Også rike, verdslige i Norge er så intelligente at de ikke ønsker å forkorte livet, men tar vare på det, og har god råd til å drive veldedighet.

Løgnen er grunnsynden som kom inn i verden ved djevelens listige ord: først så tvil: Har Gud virkelig sagt? for så å lyve: Dere kommer slett ikke til å dø! (1 Mos 3,1.4). Jesus kaller djevelen «en løgner og løgnens far» (Joh 8,44).

Gjenfødte kristne burde derfor være av sannheten. Det er «det som går ut av mennesket, (som) gjør mennesket urent» (Mark 7,15).

«Dere skal ikke leve som før», sier Paulus, men leve «et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer» (Ef 4,22-25).

«Trump … vil … ikke tillate bedrag og løgner å passere», skriver Åkenes. Siden jeg nå har skrevet tre artikler i Dagen om Trumps lettferdige forhold til sant-løgn, kan dette se ut som en forventning om å finne fikener på tornebusker, når en som konstant lyver selv ikke vil «tillate bedrag og løgner å passere».

Om Trump og hans løgner, har jeg valgt å tro på journalistene i Washington Post og Daniel Dale, som jo lett kan etterprøves, da de kun henviser til Trumps egne skriftlige (twitter-meldinger) og muntlige ord (intervjuer). Jeg har også gjort Dales ord til mine: «Jeg mener, at en kandidat lyver så mye er jo noe vi må snakke om» (VG 3.3.2019).

«Han har ikke hatt tid og så mye anledning til helliggjørelsens verk» (Åkenes). Å skylde på barnesykdommer i helliggjørelsesprosessen når Trump fem år etter en angivelig gjenfødsel opptrer som en falsk profet, er ikke overbevisende.

Men jeg er enig med Åkenes i at «vi skal øve opp vårt øre til å skille det ekte fra det uekte og falske. Vi er ansvarlig for å gjøre denne skjelningen, ellers vil vi komme til å forkaste også det ekte, eller til å ta imot også det uekte.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg minner om hans tre falske profetier: Coronaviruset vil svekke seg når vi kommer til april, i varmere vær det vil ha en veldig negativ effekt på det, og på en slik type virus (7/19 feb.).

Utbruddet vil bli midlertidig: Det vil forsvinne. En dag, som et mirakel, vil det forsvinne (27 feb.). I tillegg garanterte han ved flere anledninger at selvmord langt ville overstige dødstallene grunnet Covid-19.

«Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Jesus (Matt 24,11; 7,15).

Særlig i Jeremia, går Herren imot slike. «Men Herren sa til meg: Disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud og har ikke talt til dem. Falske syner, gagnløse spådommer og svikefulle påfunn er det de bærer fram for dere.

… Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løper de; jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter (Jer 14,14; 23,21.32). I forhold til Corona-profetiene passer jo også Esek 13,10 svært godt: «For de har sannelig ført mitt folk på villspor ved å forkynne fred enda det ikke er noen fred».

Mange har oppkastet seg til profeter la oss si fra 1830, som John N. Darby med sin nye endetidsforståelse. Og de finnes i dag. Men det finnes også profetrøster som har fått nytt lys over Bibelens skjulte skatter, som Edin Løvås som fikk lys over «Maktmennesket i menigheten» (bok 1989).

«Etter som åndskampen stadig blir sterkere inn i endetiden, er det så viktig for kristne å høre hva Ånden sier til menighetene, og å akte på det profetiske ord» (Åkenes).

Det er så mangt som sies til menighetene for tiden. Jeg vil heller vite hva Bibelen sier til oss.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alt vi trenger å vite om fremtiden står der, men vi må forstå den (Matt 13,23), og tolke den rett, slik Berggrav gjorde under krigen, eller Løvås gjorde.

Det er vår oppgave; å skjelne mellom tolknings-skuldre vi vil stå på og forkaste. Med en åpen bibel har jeg forkastet John N. Darbys endetidslære, og stilt meg på Berggravs skuldre hva Romerne 13 angår.

Og jeg har forkastet Donald Trump som sannhets siger utfra 5 Mos 18,22: «Når en profet taler i Herrens navn, og det han sier, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale …».

For den som hevder at Trump aldri har påberopt seg «Herrens navn» for sine falske spådommer; hva da med hans agenda når han kler seg i Bibelen foran en kirke eller lar seg avbilde med sitt bedende kristne støttekorps rundt seg, og får høre han «skulle bli Hans (Guds) trompet til det amerikanske folk» (Åkenes), eller stå «on the «right side of God» (Robert Jeffress til Fox News; Fea, s 144)?

Les også
Mer om Jesus, mindre om politikk
Les også
Er president Trump Guds utvalgte redskap?