Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Troen på et nytt kapittel i Bibelen

Tross mange åpenbare mangler og feil, omsettes Simmons Bibel-oversettelse over hele verden.

I Lausanne-pakten anerkjennes Bibelen som «det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv».

Med dette forplikter evangeliske kristne seg på at Bibelen er en avsluttet og normativ åpenbaring. Innen ny-karismatiske miljøer (også kalt NAR), hører vi imidlertid stadig mer av at Gud har noe å føye til Bibelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noe av det mest oppsiktsvekkende i så måte kommer fra pastor Brian Simmons. Han har høy status i amerikansk-karismatiske miljøer, og har bl. a opptrådt i Bethel Churchs såkalte «Kingdom Culture» konferanser.

Simmons hevder at Jesus Kristus har vist ham et nytt kapittel i Bibelen. Intet mindre enn et kapittel 22 i Johannes-evangeliet (Det er bare 21 kapitler i dette evangeliet).

I et intervju med Sid Roth på programkanalen «Its Supernatural» (2015), forteller Simmons at han ble rykket opp til Himmelen, ført inn i et stort bibliotek og vist rundt av Jesus selv. Her fant han angivelig en bok med tittelen «John 22».

Denne ville han ta med tilbake til jorden, men Jesus ba ham vente. Du kan ikke ta den nå, du er ikke klar for det, men jeg skal ta deg opp igjen senere.

Da skal du få den med deg, skal Jesus ha sagt. Ifølge Simmons, vil det bryte ut store vekkelser over hele jorden, når dette kapitlet føyes inn i Bibelen. Programlederen anbefaler alle å kjøpe det når Simmons publiserer det.

I mellomtiden må vi bruke den ufullstendige Bibelen vi har, avslutter han. En filmatisert gjengivelse av Simmons angivelige himmelreise, kan beskues på YouTube.

Simmons er også kjent for sin kontroversielle oversettelse av Bibelen, «The Passion Translation» (TPT). Foreløpig er bare NT og noen av bøkene i GT oversatt (tilgjengelig på biblegateway.com).

Spørsmålet er så hva slags oversettelse dette er. Simmons gjør rede for sine oversettelsesprinsipper på sin nettside, og i videoer på Youtube. Han påpeker det hebraiske språkets fleksibilitet, at ord kan flere betydninger og mulige oversettelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvordan finner så Simmons den rette oversettelsen? Jo, sier han, det er også noe Gud åpenbarer for ham. I nevnte samtale med Sid Roth hevder Simmons at han fikk et syn av Jesus i 2009, og at han da ble kalt og utrustet til å lage en helt ny bibeloversettelse.

Han hevder å ha mottatt mengder av indre «downloads» fra Gud, som åpenbarte den rette mening for ham. Det var som om Gud plasserte en chip i meg, forklarer han. (etter ca. 15 min)

Sammenligninger man TPS med andre bibeloversettelser (og grunnteksten) ser man raskt at den er annerledes. På en rekke steder føres formuleringer inn som ikke finnes i grunnteksten.

Det foretas omskrivninger, og det føres inn ord eller uttrykk som endrer den opprinnelige mening. I flere tilfeller blir det rene omskrivninger, og feilaktige oversettelser. I Joh 14,12 byttes for eksempel ordet «gjerninger» med ordet «miracles».

Den meget korte, men teologisk viktige formuleringen «i begynnelsen var Ordet» i Joh 1,1, blir i TPT omskrevet til følgende: «In the very beginning the Living Expression was already there».

Begrepet «Logos» («Ordet»), blir altså byttet ut med formuleringen «The Living Expression». Logos-begrepet («Ordet»), som gjennom hele kirkens historie har vært helt grunnleggende for læren om Guds evige Sønn, blir altså fjernet og erstattet med en upresis omskrivning.

Formuleringen «was already there», finnes ikke i grunnteksten overhode, og skaper et misvisende inntrykk av noe som er stedbundet, ikke allestedsnærværende.

Tross mange åpenbare mangler og feil, omsettes Simmons Bibel-oversettelse over hele verden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg undres over dette, og over at folk kan tro på hans fantasifulle fortellinger om å ha sett et supplerende kapittel til Johannes evangeliet i Himmelens bibliotek, og hans påstander om at Gud åpenbarer for ham hvordan Bibelen skal oversettes.

Selv tror jeg at omsetningen skyldes at han promoteres og anbefales av innflytelsesrike ledere innen den ny-karismatiske bevegelsen. Det gir oversettelsen en tillit den ikke fortjener.

Bill Johnson omtaler TPT som det største som har skjedd innen bibeloversettelse i hans livstid. TPT selges da også over Bethel Church sine nettsider. En rekke andre ny-karismatiske NAR-ledere gir sine anbefalinger på TPTs nettside.

Tilfellet Brian Simmons viser at den ny-karismatiske bevegelse preges av en form for åpenbarings-inflasjon. Det handler ikke lenger bare om personlige åpenbaringer, metoder for å høre Guds stemme, usannsynlige Trump-profetier etc.

Man venter også på helt et nytt kapittel til Bibelen. Med dette brytes det grunnleggende evangeliske og bibelske prinsippet som ble nevnt innledningsvis.