Erik Selle er leder i Partiet De Kristne. Foto: Silje Rognsvåg

Partiet De Kristne gleder seg til valgkamp

Vebjørn Selbekk, kan ta det helt med ro. PDK har en oppgave i norsk politikk. Det burde han også se.

Norge har fått ny regjering. Med KrF inn i regjeringskontorene har vi fått en ny parlamentarisk situasjon med en flertallsregjering.

Dette betyr mindre handlingsrom på Stortinget for opposisjonene, og mer flyt i gjennomføringen av regjeringsplattformen for regjeringen. Noen spør seg, hva nå med PDK?

Partiet De Kristne ble ikke stiftet med den hensikt å få andre partier i regjering. Det er lite tvil om at PDKs tilstedeværelse har i seg selv hatt en viktig funksjon. Det finnes direkte innflytelse og det finnes indirekte innflytelse.

Vår tilstedeværelse gjør seg stadig gjeldende, ikke minst i kommunene hvor vi har folkevalgte på vår plattform. Med økende medlemstall, flere overganger fra sittende folkevalgte og en god organisasjon er vi å regne med i politikken.

Den nye regjeringen har flere gode tiltak. Saken om tvillingaborter var et gledelig gjennomslag for livet. At dette overhodet er kontroversielt sier litt om det ideologiske klimaet i Norge. Ingen av våre naboland har tillat tvillingabort, og det er et ganske brutalt og kynisk tiltak.

Godt at denne loven ble endret. Videre har den borgerlige regjeringen levert på antisemittisme, tiltak mot terror og støtte til demokratiet Israel. Det er vi også svært fornøyd med. Når de konservative kreftene på borgerlig side samarbeider, kan vi enda få gjennomslag for bedre politikk og en lysere fremtid.

Borgerlig side trenger PDK på alle nivå. I kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Det er en rekke sektorer hvor den nye plattformen bare er en begynnelse i riktig retning i noen saker, og trenger et tydelig verdikonservativ tyngre trykk i bredden fremover.

Selv om vi er et tydelig og avklart borgerlig parti er det klart at der er en annen skillelinje i politikken som avgjørende i vår tid. Det er grenseoppgangen mellom globalisering og fortsatt nasjonalstat.

Det er en skillelinje som er avgjørende for PDK. Vi vil ha en fortsatt sterk, fri og uavhengig nasjonalstat. For at det skal skje må det norske Storting beholde all makt i den sal, og ha verktøykassen full til politisk handlingsrom.
Der er Regjeringen Solberg på feil kurs.

Jeg skal bare nevne noen saker som dagens stortingspolitikere ikke synes å bry seg synderlig om, men som er kritisk for Norge. Nå bygges 5G nettet ut i Norge av kinesiske Huawei.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Australia har akkurat terminert sin avtale om utbygging av 5G med kinesiske selskaper grunnet sikkerhetspolitikk. Det burde være innlysende. Vi kan ikke la kinesiske selskaper bygge ut kommunikasjonsinfrastruktur i Norge. Vi er for handel med Kina, men ikke på sikkerhetskritiske områder.

ACER er kanskje den dårligste avgjørelsen dette Stortinget har fattet. Norsk vannkraft ble først privatisert, deretter legges utenlands-kabler som vil gi Norge høy kraftpris. Norge er et kaldt land.

Dette reduserer konkurranseevnen til norsk kraftkrevende industri, øker energikostnadene for husholdningen og er en sikkerhetsrisiko. Nå kjøper utenlandske eiere norske fosser. Det er et nasjonalt ansvar å sikre energiforsyning til nasjonen.

Dette er så dårlig politikk at det må spekuleres i motivasjon. Globalistene tror det er bra for Norge å avgi suverenitet, og gjennom å fjerne selvrådeevnen fjernes selvråderetten.

Hvis dagens energipolitikk hadde vært gjeldende da vi fant olje, ville aldri oljen kommet folket til gode slik det nå har gjort. Norsk vannkraft må tilbake til norsk eierskap, og staten må ha kontroll på norsk energiforsyning.

Staten må også ha kontroll på og eierskap på norsk forsvarsevne. PDK vil ha en så liten stat som mulig, og så stor stat som nødvendig. Dette er nødvendig.

Granavolden-plattformen svikter igjen norsk nasjonal forsvarsevne. Landforsvaret og Sjøforsvaret går for lut og kaldt vann. Den dagen alarmen går, er det for sent. Høyres mantra om styrking av forsvaret er å kaste blår i øynene på folket.

PDK har en gjennomtenkt og godt forankret forsvarspolitikk som vi vil holde høyt. Forsvarssjefen holdt sitt årlige foredrag i Oslo Militære Samfunn nylig hvor han slo fast det alle vi andre enn Stortinget synes å forstå, at den norske forsvarsevnene er for svak. PDK vil gjøre noe med det.

Nærpolitireformens konsekvenser stiger nå frem. Gapet mellom politiets øverste ledelse som lojalt har påstått at reformen er god, blir motsagt av politiet som utøver tjenesten. Navnet i seg selv er orwelliansk, og nok et forsøk på å forføre folket.

Man får ikke politi nært folket ved å fjerne politi fra der du bor. Og resultatet er redusert trygghet i en tid der vi har behov for mer av det. Den nye regjeringen vil stolt og sta ikke erkjenne dette. Da trenger vi PDK. Nærpolitireformen må reformeres før den er fullført.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Matvareberedskapen og såkornberedskapen er også beredskap. Vil du ha dette på plass, må du stemme PDK.

KrF har også gjort det tydelig at ekteskapsloven ikke er noe de vil kjempe for. Barns rett til mor og far, er det PDK som må adressere.

Barnevernsreform som tar på alvor alle de som har opplevd overgrep og feilvurderinger fra barnevernets side, fedre som står rettsløse i det norske systemet og kvalitetssikring av etaten, er det PDK som vil fremme. Det gjorde Marita Moltu i Bergen, det vil vi gjøre nasjonalt.

Før jul var jeg tilstede på Stortinget da Høyres Utenriksminister redegjorde for FNs Migrasjonsplan som Norge underskrev i Marrakech i desember. Seansen var underlig.

En internasjonal avtale som er drakonisk i effekt og omfang avviste et samlet Storting med unntak av FrP å debattere. SV raljerte mot motstandere av avtalen, og mente det var bortkastet tid å orientere om den. KrF var like fornøyd, og avviste også en debatt.

Dette er intet mindre enn en skandale. De store sakene avvises som ubetydelige og konsekvensløse. Akkurat som politikerne avviste at ACER vil gi høyrere strømpriser i Norge. Politikere som dette trenger utskifting.

PDK sier NEI til globalismen , og ja til nasjonalstater i internasjonalt samarbeid. Denne distinksjonene ser ikke dagens regjeringspartier. Derfor er PDK en ren nødvendighet som en sterk røst på borgerlig side. Bare velgerne kan gi oss det mandatet, og første korsveg er valget i 2019.

Det er mange saker å ta tak i, og PDK har en plattform, en ideologi og et program som vil gjøre det. Les vårt program, og bli med på laget for et bedre Norge. En borgerlig flertallsregjering er et skritt i riktig retning.

PDK i norsk politikk i mange kommuner, fylker og til slutt på Stortinget vil gjøre det enda bedre. I helgen samler vi 100 partimedlemmer og tillitsvalgte til kurshelg. PDK er allerede i gang med valgkampen.

Vebjørn Selbekk, kan ta det helt med ro. PDK har en oppgave i norsk politikk. Det burde han også se.