På bildet ser vi konferansesenteret Oslofjord Convention Center, hvor Brunstad Christian Church samles til sine stevner. Senteret er vesentlig utbygget siden dette bildet ble tatt. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NRK og Smiths venner

NRK gir beviselig feilaktig informasjon på en rekke områder.

Med NRKs oppslag og Brennpunktreportasje om Smiths Venner er mange blitt rystet over trossamfunnet. De som har kjennskap til saken, er nok langt mer rystet over NRK.

Som økonom er jeg en av flere utenforstående som har fått innsyn i Brunstad Christian Churchs (BCC) eller Smiths Venners økonomiske disposisjoner.

Jeg har også fått informasjon fra personer som er kritiske til trossamfunnet. På det grunnlaget er det ubegripelig at NRK kan fremstille de økonomiske forholdene i bevegelsen slik de gjør.

Går man gjennom reportasjene er det åpenbare feil og mangler, som gjør at det synes som NRK, mot bedre viten, tegner et forvridd bilde av realitetene.

NRK er smarte nok til ikke å uttrykke mange konklusjoner selv. Men de legger premisser i hendene på publikum slik at de trekker de konklusjonene NRK ønsker.

I reaksjoner som er kommet inn i kommentarfelt og sosiale medier kan vi se at publikum på basis av NRKs reportasjer konkluderer med at BCC bedriver økonomisk kriminalitet, der lederne beriker seg på medlemmenes bekostning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tillegg er medlemmene hjernevasket og drevet av frykt. Hva de måtte mene er derfor et bevis på at det motsatte er tilfelle. Dermed finnes det i realiteten ingen interne stemmer som kan imøtegå NRK.

De er definert ut. Dermed dannes bildet av Smiths venner ene og alene av Smiths uvenner; NRK journalister og nesten utelukkende anonyme kilder.

Jeg sendte ytring til NRK, der jeg stilte kritiske spørsmål ved deres innslag. Dette nektet de å publisere. De som hevder at det ikke er rom for alternative røster hos BCC, dokumenterer så til fulle at den karakteristikken passer bedre på dem selv!

NRK gir beviselig feilaktig informasjon på en rekke områder:

1. NRK insinuerer økonomisk kriminalitet eller sammenblanding av privat og menighetsøkonomi. Men skattemyndighetene og økokrim har etterforsket dem. Etter BCCs eget ønske har revisjonsselskap gjennomgått økonomien to ganger.

Alle konkluderer med blank frifinnelse. Bortsett fra noen uklare setninger om politiets henleggelse, nevner ikke NRK dette. I billedtekst nevner de til og med politiets etterforskning, uten å oppgi frifinnelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

2. NRKs sak mot BCC hviler på hollenderen Jonathan van der Linden som vitne. De hevder feilaktig at han har hatt en ledende posisjon i BCC. Van der Linden er dømt for bedrageri fra den nederlandske stiftelsen HMC.

NRK nevner denne dommen på en tilslørt måte i sine reportasjer. Man får til og med en fornemmelse av at det er indikasjon på økonomisk kriminalitet i BCC, mens realiteten er at den kriminelle handlingen er begått av NRKs eget hovedvitne.

3. Det samme vitnet, som NRK bygger sin sak på, har trukket tilbake beskyldningene mot BCC. Dette avfeier NRK, uten noe som helst fnugg av holdepunkt, med at han kan ha blitt presset til det.

4. NRK har tatt dette vitnets utsagn for god fisk, selv om han er tiltalt for falskneri og bedrageri. NRKs reportasjer viser også at de visste at han hadde fått denne dommen mot seg, uten å ta konsekvenser av det. Med andre ord: NRK har formidlet feilinformasjon fra en kilde de visste drev falskneri i denne saken.

5. NRK hevder de har avslørt en komplisert sammenblanding av menighetens og lederes privatøkonomi. Men NRKs «avsløringer» er i realiteten ikke særlig annet enn at forretningsmenn fra menigheten har tjent penger i utlandet.

Det er verken ulovlig eller kriminelt. Og dersom det skulle være sammenblanding av økonomi, så må det være at de beviselig har gitt store gaver til menigheten, ikke beriket seg på den.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

6. NRK hevder at de ikke har fått menighetens ledelse i tale. Imidlertid har jeg tilgang til eposter som viser at menigheten stadig har hatt dialog med NRK, uten at sistnevnte har tatt særlig hensyn til deres dokumentasjon.

Samtidig har altså NRK formidlet dokumentasjon fra en kilde de visste drev med falskneri. Jeg har også dokumentasjon på at trossamfunnet sendte videosvar på NRKs spørsmål, mens NRK feilaktig fremstilte dette som de ikke ønsket å svare.

Det finnes altså rikelig dokumentasjon på at NRK har formidlet en villedende og til dels forfalsket historie i sine reportasjer mot BCC. Det har selv deres hovedkilde innrømt. Avgjørende informasjon er utelatt, noe er vridd til det ugjenkjennelige, samtidig som direkte feilinformasjon er tatt med, øyensynlig mot bedre vitende.

Professor i skatterett Ole Gjems-Onstad konfronterer NRK med at deres insinuasjoner om økonomisk kriminalitet er uforståelig, og at journalistikken er overtramp mot medlemmer og deres barn som blir mobbet og trakassert på grunn av villedende angrepsjournalistikk.

NRK svarer at det er noe man må tåle. Det vises med andre ord ingen empati for minoriteter NRK har bestemt seg for å begå overgrep mot, heller ikke for barna deres.

Les også
Smiths venner tar til motmæle etter NRK-dokumentar
Les også
Når Smith får nye venner