Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Kirke på nye måter

I hvilken grad treffer kirken i dag behovene til dagens barn og unge?

Innlegget er skrevet av Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors, Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet i Den norske kirke, Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken, Øystein Magelssen, generalsekretær i KFUK-KFUM og Ivar Nygård, leder av Fagutvalget for diakoni, KA.

----------

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det fins mange gode tilbud i kirkelig regi rundt i landet vårt, tilpasset lokale behov og utfordringer.

Samtidig er vår erfaring at en del menigheter og grupper strever med å nå dagens unge og gi dem et relevant tilbud. Det kan være mange grunner for dette. Det vi er opptatt av er hva vi kan gjøre med det.

Vi står sammen om et felles ønske: at norske barn og unge skal få en best mulig trygg og god oppvekst. Vi er overbevist om at menighetene og kirkene har et medansvar i å møte deres behov. Med dagens unge mener vi alle barn og unge, uavhengig av tro og tilhørighet.

I høst gjennomfører vi en digital konferanserekke om nyskapende arbeid med barn og unge. Vårt mål er å inspirere, gi tips og verktøy til å utvikle og starte opp diakonale tilbud til denne gruppen.

Dette handler både om å skape inkluderende fellesskap for alle og arbeide aktivt for å fange opp unge som faller utenfor.

Vi ønsker å bidra til å forsterke kulturen for nyskaping og innovasjon i menighetene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter – nettopp gjennom å skape en forskjell for og med barn og unge?

Det er ikke alltid lett å komme i gang, men her er tre enkle tips:

1. Ta utgangspunkt i de du vil gjøre noe med og for - hvilke behov og ønsker har de?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

2. Inviter de du vil nå med i utformingen av arbeidet - hvordan kan dere sammen skape noe nytt?

3. Rydd plass til å gjøre noe nytt – hva kan dere slutte med for å skape rom for det nye?

Uansett hva dere gjør er det viktigste å sette i gang.

Velkommen til å høre hva ledere, praktikere, forskere og de unge selv har å fortelle av utfordringer og gleder i nybrottsarbeidet, på våre digitale konferanser om nyskapende arbeid i høst.