Falsk og farlig menighets planting

Man må bli kalt av Gud for å plante menighet. Ja vi er alle vitner, men ikke alle er forstandere.

Den fredag 05, februar 2016 kan vi lese i Dagen: «Innen 2020 skal Pinsebevegelsen ha plantet 50 nye menigheter. Målet ble satt i 2012. Siden den gang har 20 nye menigheter blitt etablert.»

Hvis man kjenner til hva som foregår og har foregått i Pinsebevegelsen bør man få visse betenkeligheter når Pinsemenigheter skal plante nye menigheter. Filadelfia Oslo (og sikkert mange andre pinsemenigheter) bruker (har brukt) Rick Warrens «Målrettet menighet» og «Målrettet liv» i forbindelse med kirke planting forberedelser. Disse to bøker er direkte kjetterske etter min mening.

Vider har Filadelfia Oslo invitert Bill Johnsen til å undervise og legge hendene på lederskapet. De har dermed fått overført Kundalin, og det er ingen hjemlighet at de tar undervisning fra Bill Hybels og Tony Campolo. Man har også blitt undervist med grunnlag i Peter Wagner og John Wimber og Vineyard. Jeg har til og med blitt tatt med av eldste i Filadelfia på «sooking» i Oslo Vineyard. Jeg nektet selvfølgelig å være med på vanviddet og gikk ut i kafeen.

Fremgangsmåten for menighets planting i USA for verstingene er kort og godt at man tar en undersøkelse ved å gå fra dør til dør i det nabolaget man ønsker å plante menighet og spør om man går i kirken. Får man nei spør man hvorfor de ikke gjør det. Får man ja spør man hva de kunne tenke seg annerledes. Så mates alle svarene inn i en datamaskin som er programmert til å spy ut den perfekte kirke for det nabolaget. Resten er plankekjøring. Det som spys ut av dette programmet er ikke fra Gud. Man passer bestem på å ikke støte noen med taler og undervisning og alle blir fornøyd. Men ingen blir gjenfødt. Man må bli kalt av Gud for å plante menighet. Ja vi er alle vitner, men ikke alle er forstandere.

Et skrekkelig eksempel på dette er jo Saddleback Church/Rick Warren og Lakewood Church, Joel Osteens Houston menighet.

I en artikkel i KS kan vi lese om en planlagt planting: «Ekteparet Gjerlaug har tidligere erfaring fra lederskap i blant annet i Filadelfiakirken i Oslo, Oase-bevegelsen og KRIK. Lars Christian Gjerlaug har tidligere også jobbet som redaktør i Korsets Seier, og jobber i dag som studentpastor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For en stund siden i samme avis kunne vi leser at Fru Gjerlaug hadde vært på en tre måneders tur i Bethel, Redding (menigheten til Bill Johnson) og kunne fortelle at «oppholdet var fantastisk inspirerende.»

Mens Herr Gjerlaug var medredaktør i KS så greide han og uttale seg om flere ting. Han reiset til Sverige og gjordet et femsiders intervju med Ulf Ekman uten å stille et eneste kritisk spørsmål. Dette slapp han unna med så vel som i Filadelfia Oslo som han tilfører/tilhørte (tidligere ungdomspastor der) og i Pinsebevegelsen generelt. Dessuten mente han at Det var et «scoop» når Pinsebevegelsen «kalte inn» Cantalamessa til Hedmarktoppen i 2015. Han uttalte følgende i en av flere artikler som heiste opp denne pave predikanten. «Jesu brud blir både helere og mer attraktiv» skrev Gjerlaug den gangen i KS om at vi skulle høre på denne falske presten. Han glemte å nevne at Cantalamessa mener at hvis du sier at du er frelst av nåde gjennom tro så er du forbannet. Likeledes at hvis du nekter for at det er Jesus sitt fysiske blod og fysiske legeme du drikker og spiser i nattverden så er du forbannet. Cantalamessa påstår jo at han har kraft til å gjøre om vin og kjeks til Jesus sitt fysiske blod og legeme.

http://www.sokelys.com/?p=8618

Av disse grunner bør vi være mer kritisk til hvem og hvorfor det plantes nye menigheter.

2Tess 2:9-12
9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.

Det har vært en del kritikk mot de som omfavner Bill Johnsen i det siste i Dagen. Flere steder kan vi lese advarsler mot denne menigheten Bethel og deres forkynnelse og praksis. Derfor de som omfavner denne forkynnelsen er tvilsom egnet til å starte menighet i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi vil nevne følgende i en artikkel:
«Ryktene om det spennende som skjedde i Bethel Church i Redding, der Johnson er pastor, førte til at den første norske gruppen besøkte Californiamenigheten i 2005.

Delegasjonen kom fra Kristkirken i Bergen. Siden har folk med tilknytning til blant annet Oase, Ungdom i Oppdrag, Normisjon, IMI Kirken, Den norske kirke, Pinsebevegelsen, Nordisk bønnesenter i Levanger, Jesusfellesskapet/Veien bibelskole i Bergen, Kristent Fellesskap i Bergen og Den Evangelisk-Lutherske Frikirke har gjestet den amerikanske menigheten.»