Du trenger ikke dra debatten til det hinsidige, Selbekk

Ofte er Dagen verre enn verdslige media i å angripe kristen virksomhet, og det mener jeg er et problem.

I sin lederartikkel 22.11., «Hinsidig kritikk mot Dagen», hevder Vebjørn Selbekk at jeg «går til det hinsidige, helt ned til ondskapens rike, for å hente betegnelser på vår (Dagens) journalistikk». Jeg er overrasket over at Selbekk mistolker og overdramatiserer uttrykket «djevelens advokat» til å handle om det hinsidige.

Jeg trodde dette var et allment kjent begrep som ikke trengte nærmere forklaring. Det er etter mitt syn et helt vanlig uttrykk som er godt innarbeidet i det norske språket. Men la meg likevel utdype hva jeg mente.

I min svarartikkel til TV 2-journalist Fredrik Græsvik 22.11. spør jeg:«Kristen journalistikk eller djevelens advokat?» og trekker frem saker der Dagen, etter min mening, opptrer som djevelens advokat overfor en rekke tjenester og enkeltpersoner.

Begrepet «djevelens advokat» er forklart slik på Wikipedia:«Djevelens advokat (på latin advocatus diaboli) er en uoffisiell betegnelse på den kirkelige embetsmann troens advokat eller troens fremmer (latin promotor fidei), som er medlem av kongregasjonen for helligkåringer i den katolske kirke. Under kanoniseringsprosesser (helligkåring) mellom 1587 og 1983 var det hans oppgave å fremlegge argumenter og eventuell dokumentasjon som tilsa at personene det var snakk om, ikke burde bli helgener.»

Djevelens advokat skulle altså fokusere på feil og lete frem mulige skjeletter i skapet, som kunne tilsi at den mulige helgenen ikke fortjente å bli helgen likevel.

Jeg synes dette ligner veldig på hvordan Dagen jobber i en stor andel av sakene som står på trykk, og kan ikke forstå at Selbekk kan kalle min sammenligning for «grov usaklighet». Ofte er Dagen verre enn verdslige media i å angripe kristen virksomhet, og det mener jeg er et problem. Dagen må være bevisst sin rolle som samfunnsaktør som kan bygge opp og rive ned. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kristen journalistikk bør ikke være det samme som å leke djevelens advokat og ha stort fokus på å lete etter mulige feil. Tvert imot tror jeg dette skader Guds rike, når kristne aviser bruker så mye spalteplass på å henge ut mennesker som har en tjeneste for Gud i dette landet.

Som kristne er vi ikke kalt til å kåre helgener, men å støtte hverandre som lemmer på Kristi legeme. Jesus kommer med nåde til oss alle i vår skrøpelighet. Hvis vi skal vente med å støtte kristne tjenester til vi finner noen som gjør det perfekt og er verdige å bli utropt til helgener, tror jeg vi må vente til vi kommer til himmelen. Hilser Dagens redaktør med Gal. 6:1-3: 

«Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv.»