Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Nattverd
Del
«For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» 1 Kor 11:26

Dette er Paulus’ ord om nattverden. Han siterer først Jesus.

Både «dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» Og «dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!». (1Kor 11)

Når vi deler nattverden, brødet og vinen, så forkynner vi Herrens død, sier Paulus. Men så legger han til noe viktig: «… helt til han kommer».

I troen er det avgjørende – å fortsette. Det Jesus gjorde da han døde for oss holder. Det skal vare, helt til han kommer. Og vi skal forkynne ham på denne måten, helt til han kommer.

Det er viktig i tider når alt stopper opp. La oss fortsette å forkynne ham slik. Når det står «helt til han kommer», må det da også gjelde nå. Denne spesielle tiden, helt til vi er gjennom det vanskelige, og forbi.

Vi behøver ikke bryte smittevernsregler og ordninger der vi hører til. Men la oss heller ikke gi opp nattverden. La oss søke måter det kan gjøres på. La oss etterspørre Herrens måltid, og være kreative i hvordan vi kan få det til.

andakt,sverre h skilbreid,sverre h. skilbreid