Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
«Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider»
Del
Er du langt borte fra Herren og hans hus?

Som den gode hyrden David var, satte han sin ære i å passe på sin fars sauer. Davids sauer var trygg i nattekveen han beredte for dem. Inntil slaktetiden kom, fikk sauene nattefred der for alle villdyr.

Og slik, sier David i sitt herlige vitnesbyrd, er jeg selv trygg hos Herren. Og jeg skal få bo i Hans hus «i en lengde av dager» (som det står på hebraisk.)

Inntil også min tid kommer. «Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til den hjord Han fører» (Sal.100,3) «For Han er vår Gud, og vi er det folk Han fører, den hjord Hans hånd leder – Å, om dere i dag ville høre Hans røst.» (Salme 95,7)

Men David bodde da aldri i Herrens hus? Han fikk ikke engang bygge Guds tempel. Fordi han hadde blod på hendene.

Er det i Herrens menighet, David taler om at han vil bo?Sammen med flokkens av Herrens folk?Moses’ salme kan gi oss grunn til å tro det: «Herre, Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt» (Salme 90,1)

Taler David profetisk om noe enda mer? Om et hjem hos Gud himmelen - etter at « bare godhet og miskunnhet har etterjaget» ham alle hans livs dager?

Er det om et mysterium som strekker seg lengre enn dette livet, David taler om når han i den 27. salmen, sier: «Én ting har jeg bedt Herren om det lengter jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens skjønnhet og grunne i hans tempel. For Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører Han meg opp.»

Denne lengselen ble ikke helt og fullt oppfylt mens David levde. David spør jo i Salme 15: «Hvem kan gjeste ditt telt? Hvem får bo på ditt hellige fjell?»

Svaret er: «Den som gjør rett og er hel i sin ferd og ærlig i tanke og tale og ikke bruker sin tunge til sladder og ikke ondt mot sin neste og ikke vanærer sin frende og ser med forakt på den som er forkastet.. den som lever slik skal aldri rokkes

Bibelens samlede budskap er at det bare er 1 slik verdig mann som har kommet frem. Det er den gode hyrden. Jesus Kristus, den rettferdige.

Og likevel sier Bibelen til oss syndere: Det trenger ikke lenger være over når det er over og tiden er ute. For i Guds evige plan er mennesket skapt i Guds bilde, ikke bare laget for dette livet - men for å «bo i Herrens hus gjennom lange tider.»

Så hvordan kan vi dødelige mennesker komme dit der vår Skapers herlige bolig er? Svaret er: Ved Ham som er oppstandelsen og livet.

Ved Ham som er det evige livet. Ved Den rettferdige som rettferdiggjør de mange! Ved Ham som viser miskunn! Hos Jesus er tilgivelsen og gjenopprettelsen. «Han er den sanne Gud og det evige liv.»

For Messias, i kraft av sin egen rettferdighet - og for Messias’ rettferdiggjorte sauer, er det sant det Salme 17,15 sier: « Jeg skal i rettferdighet få se Ditt ansikt. Når jeg våkner skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.»

Salme 16,10-11 profeterer om den evige Hyrden, Messias - og for Hans sauer: «For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse. Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.»

Nå er vi ved troen på Jesus en bolig for Den hellige Ånd. Men Jesus Messias har gått bort for å berede et sted for oss. For « I min Fars hus er det mange rom.»

Når Jesus er ferdig med det, kommer Han tilbake for å hente oss for at vi skal være der Han er.

«Hadde vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn... - og alle skal få liv ved ham.» ( 1.Kor.15)

Ryktet om en kristens død er sterkt overdrevet. En kristen kan ikke egentlig dø. Han skal leve om han enn dør, ja « han skal aldri i evighet dø.» Den gode Hyrde er hos dem.

Derfor kan vi glade si : «Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd og siden tar du meg opp i herlighet.»

Og, dette er alle Herrens sauers lengsel: « Å skue Herrens skjønnhet og grunne i hans tempel.»

Er du langt borte fra Herren og hans hus? Har du del i Guds herlige løfter?

Kom i tro til Jesus og Hans nåde nå! Gjør Herren til din Herre. Velkommen hjem!

Kom Herre Jesus, ja kom snart!

God adventstid!

«Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.»

Salme 23,6b

dag martin østevold,andakt