Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Løftesønnen var en lidelsens sønn
Del
Når vi skal omtale løftene om Jesus i GT bruker vi gjerne betegnelsen Messias-løftene. For Messias er løftesønnen.

Vi har lest at denne løftesønnen skulle være en konge og overta hele riket. Han skulle en dag si: «Meg er gitt all makt …» Men hvordan oppnådde han denne posisjonen?

Ingen profeti er så gripende som Jes 53. Der skildres han som en lidelsens sønn. Han skulle nok bli «oppløftet, opphøyet og være meget høy» (Jes 52,13).

Men veien fram mot opphøyelsen gikk gjennom den dypeste fornedrelsen. Guds vei for ham skulle ende med den verste vanære. Og han skulle bli rammet av lovens forbannelse.

Vanæret av mennesker. Forbannet av Gud. Det var utsiktene for Marias sønn i Betlehem. Etter oppstandelsen sa han rett ut: «Måtte ikke Messias lide …?»

Jo, han måtte. Løftene i Skriftene skulle oppfylles. Løftesønnen var syndebæreren. Derfor kan han rekke oss Guds egen tilgivelse for alle våre synder.

Av alt det vi har skrevet om Jesus som løftesønnen, er dette det viktigste. For det er dette som gjør at vi kan bli salig.

andakt,egil sjaastad