Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Løfte-sønnen – i Abrahams slekt
Del
«Abraham trodde Gud», og derfor trodde han på løftesønnens globale oppdrag.

GT har en framdrift. Noe skal skje. «Det skal komme en som …»

Både klare løfter og dulgte hentydninger peker framover mot ham, Jesusbarnet i krybben. Han skulle komme i Abrahams slekt.

Og store ord ble sagt til Abraham: «… i deg skal alle jordens slekter velsignes» (1Mos 12,3).

Veien til oppfyllelsen gikk via 42 slektsledd – like til julenatten i Betlehem. Matteus kaller Jesusbarnet «Abrahams sønn». Jesus er løftesønnen som Abraham ble lovet. Han sa selv: Abraham «så min dag og gledet seg» (Joh 8,56).

Gjaldt Abrahams glede at han selv skulle komme til bli omtalt i hele verden?

Vi kjenner ikke Abrahams følelsesliv. Men det vet vi: Først og fremst var gleden knyttet til det Jesus skulle bety for alle «jordens slekter».

«Abraham trodde Gud», og derfor trodde han på løftesønnens globale oppdrag.

Da Jesus ga misjonsbefalingen, nikket han i himmelen. Han kjente en misjonsglede. Løftesønn skulle komme for alle. For «jordens slekter».

Hver gang du gir til – og ber for – ulike misjonstiltak, merker du samme gleden som Abraham.

andakt,egil sjaastad