ANDAKT: «Jesus ser og møter me
...
ANDAKT: «Jesus ser og møter mennesker midt i hverdagssituasjonen. Det er ingen tilfeldighet når Jesus griper inn i menneskers liv, slik som denne dagen i fiskerbåten», skriver Ivar Gjerdi. Bildet viser Genesaretsjøen i Israel. Foto: Adobe Stock
På Jesu ord
Del
«Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker»

«Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og sett garn til fangst. ‹Mester›, svarte Simon, ‹vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn›.» Luk. 5.

«På ditt ord» er et nøkkelord. Guds ord må alltid være det grunnleggende og bestemmende for troen og det kristne liv. Det er når Jesus taler livets ord at troen blir skapt.

Vi er egentlig vitne til at Jesus holder verdens første bedriftsandakt. Vi møter Jesus på arbeidsplassen til trette og nedslåtte fiskere, som skyller garnene etter en mislykket natt. Men dagen får et nytt innhold når Jesus entrer båten. Undervisningen Jesu ga glemte de sikkert aldri, og heller ikke utfordringen mot all sunn fornuft. Simon Peter hadde innvendinger, men bestod prøven, «Men på ditt ord vil jeg sette garn».

Og underet skjedde som følge av tilliten til Jesu ord. Jesus ser og møter mennesker midt i hverdagssituasjonen. Det er ingen tilfeldighet når Jesus griper inn i menneskers liv, slik som denne dagen i fiskerbåten. Vi har også fått et kall og en tjeneste, som bare kan utføres hvis vi har lært å si, «På ditt ord, Herre».

For Peter ble det et sterkt møte med Jesus. Han kom i syndenød og kaster seg ned for Jesu føtter og sier, «Gå fra meg Herre, for jeg er en syndig mann». Da sier Jesus til Simon, «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker». Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Hva med oss?

andakt,ivar gjerdi,simon,peter