Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Åndelig frigjøring
Del
Vi skal få «kjenne hva Ånden formår».

3. april neste år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født (1771–1824). En begivenhet som vil bli omfattende markert.

Det er skrevet mange bøker om hans betydningsfulle liv og tjeneste. Hauge brøt med det gamle, og bidro til å endre og vekke Norge. Han hjalp mennesker til en ny start både åndelig og sosialt.

Med sin omfattende evangeliske forkynnertjeneste og samfunnsnyttige virksomhet ble han en banebryter for åndelig frigjøring og selvstendighet. Hauge ble ikke bare en leder for Hauge-bevegelsen, men for en vekkelsesbevegelse som har satt sine spor like fram til i dag.

Når jeg her løfter fram Hans Nielsen Hauge, så er det fordi jeg ønsker og ber om at hans liv og åndelige tjeneste som forkynner og inspirator, og med Guds ord og Jesus i sentrum, på ny må inspirere og kalle oss til å be og arbeide for at en ny vekkelse må springe fram til omvendelse og åndelig frigjøring for folk og land.

Og vi skal få «kjenne hva Ånden formår». 5. april 1796 hadde han sin store åndelige opplevelse på jordet, mens han pløyde på fødestedet i Rolvsøy. En sterk opplevelse som skulle få så stor betydning for hans tjeneste.

Det skjedde mens han sang Allendorfs salme (1.vers): «Jesus din søte forening å smake. Lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det som holder tilbake. Dra meg i deg, min begynnelse, inn! Vis meg med klarhet min avmakt og møye. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. At seg naturen til døden kan bøye. Ånden alene må leve for deg.»

ivar gjerdi,andakt