Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
På riktig vei
Del
«Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran! Gjør stien jevn der foten skal gå, da blir alle dine veier trygge. Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde!» Ordspr. 4,25–27.

Kloke ord.

Vi settes stadig på prøve, og stilles overfor vanskelige valg og avgjørelser. Det stilles krav til vår trofasthet, ærlighet og pålitelighet. Det skal både mot og karakter til ikke å vike fra det man er overbevist om er riktig.

Gud har gitt oss samvittigheten til hjelp og veiledning, men den kan bli både tøyelig og upålitelig. Samvittigheten må derfor stemmes i overensstemmelse med Guds ord.

Da vil vi få veivisning og hjelp til å komme inn på den beste og riktige veien, som er Jesus. Han er sannheten og livet. Noen går seg vill, men det går an å finne tilbake.

David Welander synger om vandringen med Jesus: «Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om meg skifter, jeg sang til hans pris: Han er trofast i dag som i går!»

Bibelen må være kraftkilden og lyskasteren for den som vil finne riktig vei og retning i livet. «Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» Salme 32,8.

«Hvor underlig er du i alt hva du gjør! Hvem kan dine veier forstå?

Men ett er dog sikkert; den vei du meg før, for meg er den beste å gå.» E. Gustafson.

andakt,ivar gjerdi