Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Forholdet til Jesus
Del
Jesus ser etter om Guds kjærlighet i våre liv og troen på Jesus får konsekvenser i form av kjærlighetsgjerninger.

Søndag er siste søndag i kirkeåret, kalt domssøndag eller Kristi Kongedag. Han skal sitte på sin trone i herlighet og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal dømme og skille dem i to flokker.

Det som en dag skal skje på den store oppgjørsdagen maner oss til ettertanke. Jesus taler i Matteus 25,31–46 om den dommen som følger etter hans gjenkomst, og som skal gjelde alle folkeslag.

Han taler i bilder, men det er klar tale. Alle mennesker skal samles foran Menneskesønnen der han sitter på sin kongstrone i guddommelig herlighet. Noen vil fortvile, andre vil juble av glede.

Det er ikke alltid like enkelt å tale om en oppgjørsdag og en dommedag, men det er umulig å komme utenom det Bibelen så klart taler om. Det dreier seg om bare to muligheter. Det skildres med sterke kontraster, frelse eller fortapelse, innenfor eller utenfor.

Det finnes ingen gylden middelvei. Det skal bli to flokker. Jesus bruker ofte billedspråk for å sette livet og vårt forhold til evigheten i det rette perspektiv. Jesus taler også om de kriterier som skal legges til grunn når dette skjer.

Det dreier seg blant annet om spesielle gjerninger i forholdet til vår neste. Jesus ser etter om Guds kjærlighet i våre liv og troen på Jesus får konsekvenser i form av kjærlighetsgjerninger.

Det handler om et hjerteforhold til Jesus. «Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» Matt. 25,45. Vårt forhold til Jesus i dag er avgjørende!

ivar gjerdi,andakt