ANDAKT: «Paulus var overbevist
...
ANDAKT: «Paulus var overbevist om at de kristne hadde tider med vanskeligheter foran seg. Den truet både innenfra og utenfra, i form av falsk lære og trengsler og forfølgelser. Og i vår tid skjer det en svekkelse av Guds ords autoritet, kristen etikk og moral. Under slike omstendigheter var det og er det mer enn noensinne nødvendig at en står på en sikker kunnskapsgrunnvoll.» Foto: Adobe Stock
andakt
Grunn­festet
Del
Gud ønsker å gi oss det vi trenger mest av alt. Det er et møte med Jesus.

«Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ef. 3,17–20.

Kjennskap og kunnskap om Gud stod for Paulus som grunnlaget og forutsetningen for kristenlivets kraft og seier. Grunnen til at han var så opptatt av dette finner vi nok i hans egne opplevelser og erfaringer. I sine største og vanskeligste livssituasjoner opplevde han igjen og igjen betydningen av å eie kunnskap og innsikt om storheten i Jesus Kristus. Det hjalp ham til å se over det jordiske og like inn til Guds selv.

Paulus var overbevist om at de kristne hadde tider med vanskeligheter foran seg. Den truet både innenfra og utenfra, i form av falsk lære og trengsler og forfølgelser. Og i vår tid skjer det en svekkelse av Guds ords autoritet, kristen etikk og moral. Under slike omstendigheter var det og er det mer enn noensinne nødvendig at en står på en sikker kunnskapsgrunnvoll. Skal en bestå prøven og bli stående som en kristen, så må en virkelig leve og ånde i Guds ords lys. Gud ønsker å gi oss det vi trenger mest av alt. Det er et møte med Jesus.

andakt,ivar gjerdi