Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Et livsforvandlende blikk
Del
Jeg lurer på hva Jesus får fram i deg og meg i dag med det blikket, fylt av aksept, sannhet og kjærlighet.

Luk. 19: 1–4 og 5. Der var det en mann som hette Sakkeus; han var overtoller og svært rik.

Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. (…) Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg.»

Sakkeus var en liten av vekst, en som hadde sviktet sine egne og jobbet for fienden. Han var en som hadde stjelt fra sine egne og han var ikke populær.

Likevel var det han som Jesus så og ville besøke. Et besøk på den tiden betydde mer enn det gjør i dag. Det betydde noe slik som at «jeg aksepterer deg».

Jesus ser de som ikke blir sett av noen, kanskje ikke regnet med, Jesus har et blikk for hver enkelt av oss. Det blikket med enorm kjærlighet som rommer så mye. Jesus konfronterer ikke Sakkeus i historien om alle «svin han har på skogen».

Nei, det er et blikk og en invitasjon om å komme på besøk som gjør at Sakkeus helt av seg selv erkjenner alt. Han bretter ut det han har gjort galt og gjør opp for seg. Alt på grunn av et blikk og det å bli sett.

Jeg lurer på hva Jesus får fram i deg og meg i dag med det blikket, fylt av aksept, sannhet og kjærlighet. Det er et livsforvandlende blikk om vi våger å møte det og om vi våger å la han granske våre hjerter.

For det er Hans Godhet som driver oss til omvendelse (Rom. 2:4) og et forandret liv.

andakt,ann-helen sperrud