Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Utbrent
Del
Jesus sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Matt 11:28

Det finnes en engelsk oversettelse som heter «The Message». På norsk ville den sagt det omtrent slik:

«Er du trøtt, utslitt, utbrent av religion? Kom til meg. Kom avsides med meg, og du vil komme deg igjen. Jeg vil vise deg hvordan du kan hvile skikkelig. Vandre med meg, og arbeid sammen med meg, se hvordan jeg gjør det. Lær den utvungne rytmen av nåde. Jeg vil ikke legge noe tungt eller vrangt på deg. Fortsett å være hos meg, og du vil lære å leve i frihet og letthet.» Matt 11:28–30

Det er nok riktig å si at «The Message» vel så mye er en tolkning som en oversettelse.

Men jeg synes det er en god tolkning. I Matteus 23 sier Jesus om fariseerne: «De binder tunge bører som ikke er til å bære», og «dere stenger himmelriket».

Det vi kaller religion i denne sammenhengen er nettopp dette: Strev framfor tilgivelsens kraft. Regler framfor levende relasjon. Det er ikke til å bære.

Vi har lett for å si at det er andre mennesker, og andre sammenhenger enn vår egen som lager slike byrder. Men alltid og først, er det oss selv som trenger å høre disse ordene.

andakt,sverre h skilbreid,sverre h. skilbreid