ANDAKT: «Jesus alene mitt hjer
...
ANDAKT: «Jesus alene mitt hjerte skal eie». Foto: Adobe Stock
andakt
Det blåser på toppene
Del
Når suksessen er stor/må du vokte deg bror/for kraftige seil/krever stødige ror.

Det er en ting jeg synes å ha registrert: Etter store velsignelser er faren for å falle ekstra stor. Mange som begynte fantastisk i avhengighet av Gud, endte opp med å kjøre etter sine egne planer – og Guds sanne vilje kom mer og mer i bakgrunnen.

Både Gideon, Saul og Salomo er bibelske eksempler på dette. Men det er nok ikke vanskelig å finne eksempler på dette i dagens menighets liv heller.

Jeg prøver å leve slik jeg vet Herren vil./Jeg vet det er det beste, men jeg får det ikke til./Og ofte kommer Satan og han sier til meg:/å være en kristen nytter slett ikke for deg./ Men Jesus har sagt at den så kommer til Han/blir ikke vist bort, men får tilgivelse og kan/kalles et Guds barn og får tilgivelse og fred./Og Satan han må gå et annet sted./ Så hender det jeg tenker: Nå går det bra./Jeg er så velsignet og jeg kjenner meg så glad./Men oppe på høydene kan vinden blåse sterk./Jeg fristes og jeg faller når jeg tror på eget verk./ Men Jesus har gjort alt som ikke jeg får til,/og blir jeg hos Han skal eg ikke gå meg vill./Jeg tror på Hans løfter og vet at Han vil gi/meg kraften som jeg trenger til striden er forbi.

Jesus alene mitt hjerte skal eie!

andakt,håkon c. hartvedt,jesus