Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Slik vi har fått det
Del
«Det er ikke slik at du gjør noe for meg, men Jeg gjør noe gjennom deg.»

Utsagnet er hentet fra filmen om Louis Palau, og her er det rett bruk av subjektet. Det er Gud som handler, skaper, frelser, utfrir og helbreder, ikke vi.

Dette er ikke bare en sannhet, men det er en befriende sannhet. Da blir vi som viserguttene i gamle dager. Deres jobb var å bringe, hente eller levere en vare, til eller fra sin arbeidsgiver.

Ansvaret for driften av firmaet, eller ansvar for innholdet i pakkene, hadde de ingen ting med. De skulle bringe, hente eller levere varen slik de fikk den. Det var deres eneste ansvar. Men nåde dem om de åpnet pakken og forandret på innholdet, slik at de tok noe vekk eller la noe annet inni.

Om de det hadde gjort, og sjefen hadde fått høre om det, ville nok deres dager i den jobben være talte.

Åndelig sett skal vi også, billedlig sett, levere en vare. Selv om bildet kanskje er litt haltende, er i alle fall én ting sikkert: Vi skal bringe Evangeliet videre akkurat slik som vi har fått det.

Det er ikke vår sak å trekke fra eller legge noe til. Det advarer Bibelen sterkt imot. «… hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta hans del bort fra livets bok», står det eksempelvis i Johs. Åpenb. 22,19.

andakt,håkon c. hartvedt