Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Hvor bor Gud?
Del
«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere» (1 Kor 3, 16–17). 

I NT finner vi flere ganger uttrykk som Guds tempel, Guds hus, Guds bygning, Guds bolig.

Som regel siktes det ikke til Guds bolig i himmelen. Begrepene beskriver Guds eget utvalgte folk på jorden. Likesom han bodde i templet i Jerusalem i den gamle tidsalderen, bor han nå i sin menighet.

«Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener.»

I dag vil vi påpeke noe svært tankevekkende ved dette faktum: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere» (1 Kor 3, 16–17).

Å komme med falske budskap i forkynnelsen er å ødelegge dette templet. Dette inkluderer også etikken: Jesus ga en befaling om «å lære dem å holde» alt det han hadde befalt.

Å undergrave Jesu og apostlenes lære er rystende alvorlig. Begrepet tempel kan også brukes om den enkelte kristne.

Også der klinger alvoret med: «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære» (1 Kor 6,19–20)!

Må vi ikke juble? Han bor hos meg , med all sin nåde og gave! Takk og lov. Men … gleden skal være fylt av respekt og ærefrykt.

egil sjaastad,andakt