Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Se andres nød
Del
«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.» Fil. 2,13.
 

Dette bibelordet fikk meg til å tenke på sangen «Jesus, det eneste, helligste, reneste», av presten Ole Theodor Moe. Den rommer en bønn og om hjelp til å leve etter Guds vilje, slik at det får konsekvenser for troen og livet som kristen.

Det er samtidig et rop om hjelp til også å se andres nød og komme slike mennesker til hjelp. Moe var prest i Kristiania Indremisjon, da han i 1904 skrev den.

Her opplevde han mye menneskelig nød, blant annet problemene som alkoholen forårsaket og utløste av tragedier for mange familier. Dette førte ham inn i et pionerarbeid som formann i den første Blå Kors-foreningen i landet.

Han ble rammet av slag og ble delvis ufør. Det var etter et møte i Bogstadveien kapell i Oslo at han fikk tankene og inspirasjonen til denne evangeliske sangen.

Samtidig som også opplevelsene fra den enorme, menneskelige nøden i byen passerte revy i hans indre.

Vers 3. og 4.: «Herre, du hører meg, Herre du føre meg/ Hvordan og hvor hen det tjener meg best!/ Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg. /Etter din vilje mens her jeg er gjest. /Du er den eneste, helligste, reneste. /Gi meg ditt rene og hellige sinn! /Frels meg fra snarene, fri meg fra farene. /Ta meg til sist i din herlighet inn!»

En ransakende sang, som bør skape fornyelse i hjerte og sinn!

ivar gjerdi,andakt