Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Kjærlighetens sprengkraft
Del
«For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.» Fil. 2,13. 

Det skjer når Guds Ånd får gjøre sin forvandlende gjerning med oss og i oss. Han skaper noe nytt, ny kjærlighet og nytt sinnelag. På Golgata kors begynte et barmhjertighetens felttog mot fiendskapet i denne verden.

Som Jesu venner og medarbeidere kan vi få være med i dette felttoget. Da kjemper vi ikke mot vår neste, men mot fiendskapet i oss og omkring oss. Den kampen er ikke vunnet med ett slag. Men det er nødvendig å kjempe på seierherrens side i kampen.

Den veien fører mot en ny verden. Det er ikke bare en ønskedrøm, det er noe vi kan og skal oppleve. Budet om å elske er absolutt og avgjort, det finnes ikke noe slingringsmonn, noe vi kan bortforklare.

«Skal kjærlighet sin prøve stå, så må den til din fiende gå», heter det. Abraham Lincoln, som var president i Amerika fra 1860–65, og som kjempet for negerslavenes befrielse, sa noen kloke ord: «Den beste måten å bli kvitt en fiende, er å gjøre ham til din venn.»

«Vi søker til deg i vår avmakt, du viser oss det som er størst, det ord som forvandler vår verden, det under: Du elsket oss først. Å, spreng med din kjærlighets varme de murer vi reiste i frykt, og hjelp oss å møte hverandre i kjærlighet, åpent og trygt!» Anne Marie Brodal

andakt,ivar gjerdi