Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Jesus vil
Del
Jesus har alltid den ene for øye. Han vil komme å hjelpe oss med våre behov.

Det var ikke lett å være spedalsk på Jesu tid. Jødene hadde strenge regler for hvordan spedalske skulle forholde seg til friske mennesker. Mot alle regler kommer en spedalsk fram til Jesus, faller på kne foran ham og ber om hjelp.

«Om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. ‹Jeg vil›, sa han. ‹Bli ren!› Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren.» Mark. 1,40–42.

Jesus svarer med å bryte datidens regler. Han rakte ut hånden og rørte ved den spedalske. Jesus svarte at han ville helbrede. Han ville og kunne. Slik kan bare Gud handle. Jesus demonstrerer hvem han er, og han gjør det for å vise at han er Kristus, Guds Sønn.

Mannen som nå var blitt frisk ble anmodet om ikke å si det til noen, hvilket han ikke maktet å etterkomme. Det ble sensasjon omkring Jesus, og han måtte gå i dekning.

«Men folk kom til ham fra alle kanter.» Vi kan også få komme til Jesus med sykdom og våre åndelige behov og spørsmål. Han er fremdeles undergjøreren. Jesus kan og vil berøre kropp og sjel!

Jesus har alltid den ene for øye. Han vil komme å hjelpe oss med våre behov.

«Jesus vil ha alle. Ikke én så ussel er At ei Jesus har ham kjær. Han kan frelse nå og her. Jesus vil ha alle. Når han barnet finner, Kjærlig tar han det i favn, Vennlig kaller det ved navn, Stiller dets behov og savn. Jesus vil ha alle.» Tandberg.

andakt,ivar gjerdi