Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Vakker dag
Del
«Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!» Salme 118,24.

Det er en nasjonal festdag i Israel når dette lyder. En begeistret flokk har kommet sammen i Guds hus for å feire dagen. Fest og glede gjenspeiles i disse ordene fra sangerrøsten. Men Israel kjenner ikke bare festdager.

Det har vært strid, sorg, nød og nederlag. Det må heller ikke glemmes. I våre dager er dette bibelverset også knyttet til fest og glede. Det lyder i festtaler, og mange brudepar får det i prestens tale til dem.

Det fortelles om en søndagsskolelærer at hver morgen når han stod opp, sa han: «Takk, Gud, for denne vakre dagen.» Om det var sol, overskyet eller regn, så var det for ham likevel en vakker dag. Den var nemlig lagt i Herrens hånd som har skapt alt, og da tok han imot den med takknemlighet.

Det vitnesbyrdet han på denne måten avla, opplevde mange meningsfylt og trosstyrkende. Han var fisker av yrke, og været hadde naturlig nok stor innvirkning på hans daglige arbeid.

Den som forteller dette sier at dette gjorde et sterkt inntrykk. Og det har jo noe å lære oss alle. Når dagene er lyse og vakre, la oss huske å takke Gud.

Når skyene henger lavt og tungt, når sorg, motgang og vanskeligheter kommer, da må vi ikke glemme at han som stilte stormen på Genesaretsjøen, han er i stand til å bringe oss trygt gjennom alle stormer i livet. Men vi må ha tro og tillit til Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

ivar gjerdi,andakt