Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Hvor er din bolig?
Del
«I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.» Johannes 14:2

I en annonse for salg av boliger ser vi et ungt kjærestepar med hendene rundt hverandre som ser forventningsfullt mot et moderne boligprosjekt. I den nynorske teksten til annonsen står det: «Finn din nye bustad i dag!»

Johannes 1,35–39 sier: «Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av sine disipler. Da så han Jesus gå forbi og sa: ‹Se, der er Guds lam.› De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus.

Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: ‹Hva vil dere?› De svarte: ‹Rabbi, hvor bor du?› Rabbi betyr lærer. ‹Kom og se!› sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen.»

– Kom og se, sa Jesus, og de kom og fikk se. Så sterkt var dette møtet, at den ene av de to, Andreas, gikk til sin bror, Simon (siden Peter) og sa til ham: «Vi har funnet Messias.»

Fysisk sett bor vi svært forskjellig, men i det videre skal det ikke handle om det. Nå skal det handle om vår åndelige bolig. I Salme 23,6 leser vi: «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.»

Og ikke minst sier Jesus i Johannes 14:2 «I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.»

Vil du også ha din adresse der?

andakt,håkon c. hartvedt,håkon carsten pedersen