Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Burde blir lett byrde
Del
«Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!» Matt. 11,28

«Ofte blir det sagt: Vi må, vi skal, vi bør være mer glade som kristne – bære mer frukt for Jesus – gi mer til menighet og misjon – ha en større tro. Dette er gjerningskristendom. En frukt når evangeliet blir forkynt i en lovisk form, om alt en kristen må, skal og bør gjøre.»

Det er tidligere misjonssekretær i Indre Sjø, Gunnar Helge Ødegårdstuen, som skriver dette i sommernummeret til Trygg Havn, og jeg plukker litt til fra denne artikkelen:

«Den loviske forkynnelsen fører til de mange ‹burder›. Og alle disse ‹burder› blir lett til ‹byrder›, og til at troens liv blir en byrde, og ikke en frigjørelse og hvile. (…) Våre ‹burder› er den gamle naturs kraftanstrengelser, som er opptatt av å lykkes – få det til å realisere seg selv. Men Evangeliet sier: Ikke du – men Jesus for deg – og i deg. Da finner du hvile, som gir deg hvile. Fokuset må alltid være på det Jesus har gjort for deg. Ikke først og fremst på hva du skal og må gjøre.»

En som strevde med sitt kristenliv sa til sin sjelesørger: Jeg vet at Jesus har gjort sitt. Jeg sliter med å gjøre mitt. Da sa den gode sjelesørgeren. «Jesus har ikke gjort sitt, men ditt.»

La oss til slutt ta med de gode ordene fra Matt. 11,28: «Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!»

andakt,håkon c. hartvedt