«Den som har fått mye, ventes
...
«Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av.» Luk. 12,48. Foto: Adobe Stock
andakt
Gode gjerninger
Del
«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Ef. 2.10

Vi er alle utrustet med evner og gaver. Og Gud vil at vi skal forvalte det han har gitt oss, på en slik måte at hans navn kan bli til ære og pris i blant oss. Vi er skapt i Jesus til gode gjerninger. Det ligger gode gjerninger ferdige for oss for at vi skal gi inn i dem. Han har kalt sine barn til å utføre oppgaver til Guds ære og hans rikes fremme. Det har skjedd noe radikalt nytt i det menneske som har gått over fra døden til livet.

Herren venter med å komme tilbake, fordi vi fremdeles har et stort oppdrag å utføre. Vi har fått et evangelium å forvalte og utføre gode gjerninger i hans navn. Budskapet må ut til dem som ikke har hørt det. «Dere er vitner om dette», sier Jesus i Luk. 24. Vi skal stå til regnskap overfor Gud. Hvordan forvalter og prioriterer vi tid og krefter i hverdagen, i menighet og misjon?

«Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av.» Luk. 12,48.

«Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du ga oss, vår Skaper og Far.» Olaf Hillestad

ivar gjerdi,gode gjerninger,andakt,olaf hillestad