ANDAKT: ««Jeg er porten. Den s
...
ANDAKT: ««Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og fritt gå inn og ut å finne beite.» Joh. 10,9». Foto: Adobe Stock
andakt
Åpen port
Del
Syndefallet gjorde det nødvendig for Gud å gi oss Jesus, for å frelse verden.

Porten til Guds rike måtte gjenåpnes. Derfor lyder budskapet, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og fritt gå inn og ut å finne beite.» Joh. 10,9. Porten står vid åpen for alle som vil komme.

Jesus sier: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.» Åp. 3,8. Det er knyttet et sterkt løfte til dette. Alle som tror på Jesus må ta sin tilflukt innenfor porten. Alle som tar sin tilflukt hos Jesus skal kjenne seg trygge under alle forhold. Vi skal hver dag få gå inn og ut gjennom porten og ta til oss føde for sjelen og troens liv.

I åndelig forstand må en rett hyrde være kalt av Jesus og lede mennesker til ham. Jesu hjerte banker, han kaller og ser etter oss, «Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter» Matt. 9,36

«En port til himlen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Derfra en stråleglans utgår, som sorg og smerte lindrer. Kor: Å hvilken nåde, Gud hos deg, at porten åpen står for meg. For meg, for meg, Den åpen står for deg! Den port for alle åpen står, som seg fra synden vender. Som rekker mot sin Frelser kjær, de hjelpeløse hender.» Lydia Baxter

andakt,ivar gjerdi