ANDAKT: «Derfor sier han: «Omv
...
ANDAKT: «Derfor sier han: «Omvend dere og tro på evangeliet!» Gud vil at vi skal leve i syndsforlatelsens rike hos Jesus, og bruke ordene og livet til det som bygger opp.» Foto: Adobe Stock
andakt
Ordene våre
Del
Vi lever våre liv i kampen mellom det gode og onde, og det vi uttrykker med ord sier noe om et menneskes indre liv og forteller på mange måter hvem vi er.

De forteller mye om vårt forhold til andre mennesker og til Gud. «Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig.» Matt. 12,36–37.

Våre ord avslører oss og kan ha stor makt. De kan få de alvorligste konsekvenser. De kan trøste og glede, men kan også smerte og såre. «Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen», sier Jesus. Det er nødvendig å be med salmisten:

«Herre, sett vakt for min munn! Vokt mine leppers dør!» Salme 141,3.

Mange mennesker fulgte etter Jesus. Han var populær blant folket, mens fariseerne stadig var ute etter ham, for å finne noe å ta ham for. De var misunnelige, sure og misfornøyde. De anklager ham for å stå i den ondes tjeneste. Han taler strengt til dem, og kaller dem ormeyngel. Jesus bruker bildet om treet og frukten for å illustrere og beskrive fruktene av våre liv, og forholdet mellom troen og gjerningene. Verken ord eller gjerninger frelser noe menneske. Det kan bare Jesus.

Derfor sier han: «Omvend dere og tro på evangeliet!» Gud vil at vi skal leve i syndsforlatelsens rike hos Jesus, og bruke ordene og livet til det som bygger opp.

andakt,ivar gjerdi,jesus,fariseere