Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Ny smaksopplevelse
Del
«Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham.» Salme 34,9.


Det er en stor smaksopplevelse David anbefaler her. Det kan altså oppleves følbart, ja, vi kan formelig kjenne at Gud er god. Og det ligger ham på hjerte at mange fler skal få en slik opplevelse.

Vi tenker i første rekke på mat når det gjelder å smake. Det er menneskelig å være opptatt av at det vi spiser har god smak. Og vi innbys ofte til smaksprøver i matvareforretninger.

Et sted i Afrika finnes et tre som har en frukt som kalles «smaksbær», fordi den virker slik på smaken at alt som spises eller drikkes smaker godt, søtt og behagelig. Slik er det også med kjærligheten, hevder den som formidler dette.

Den kan endre smaken på mye av det vi er opptatt av i livet. Bibelen taler om at også Guds kjærlighet kan gjøre noe med oss. Derfor innbys vi til å prøve denne nye smaksopplevelsen ved å søke tilflukt hos Gud.

Og vi skal få oppleve og erfare at Herren er god. Davids salme 34 er en salme full av trygghet og fortrøstning til Herren.

På bakgrunn av at David og hans menn nå var i filisternes hånd, kunne vi ha ventet en klagesalme, men Herren var likevel verd både lovsang og takk. I trygg tillit kunne han lovsynge ham som berger fra alt ondt.

Det er mange som avviser både Gud og kristendommen uten en gang å ha «prøvesmakt». David råder i hvert fall alle til å få oppleve Guds godhet i Jesus Kristus!

ivar gjerdi,andakt