Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Et glad hjerte
Del
«Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen.» Ordspr. 17,22.

Jeg tror mange erfarer og føler det slik, uten å tenke så mye over det. Det er i hvert fall en god påminnelse. Det er derfor viktig å innrette seg slik at Gud får skape glede i hjertet.

Ordspråkene hører med i rekken av de poetiske bøker. De løser vel ikke mange av tilværelsens gåter, men gir mange kloke og gode råd og formaninger med tanke på livet.

Det finnes noen som har en egen evne til å bringe glede og hjertevarme med seg. Det smitter over på andre. En føler seg straks lykkeligere og mer takknemlig i møte med slike.

Et glad og takknemlig hjerte har noe med seg fra himmelen. Det var jo det som fikk Paulus og Silas til å synge bak fengselets murer. På tross av de vanskelige omstendighetene kjente de en glede i hjertet.

«Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, mens fangene lyttet til dem.» Apg. 16,25.

Sangeren spør, «Er ditt liv innviet til Jesus? Er du fylt av hans kjærlighets ånd? Går velsignelses strømmer til andre, gjennom både din munn og din hånd?»

Det er så viktig med varme ord fra hjertet. Det skaper glede.

«Gud ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» 1. Samuel 16,7.

Forholdet til Jesus må være en hjertesak, først da blir det glede i hjertet. «Bevar ditt hjerte framfor alt det du bevarer, for livet går ut fra det.» Ordspr. 4,23.

andakt,ivar gjerdi