«Det er ikke bud og krav som f
...
«Det er ikke bud og krav som forvandler mennesker fra tordensønner til kjærlighetens budbærere, men møtet med ufortjent nåde og godhet», skriver Kjell Hagen. Foto: Adobe Stock
andakt
Du er elsket
Del
Når vi oppdager all den godhet og omsorg Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd har vist oss, blir det også enklere å kvitte seg med mye av den gamle livsstilen.

Noen skylder på et heftig temperament, andre på gamle uvaner. Atter andre prøver å forbedre seg gradvis. Apostelen Paulus er rett på sak: – Legg av det gamle menneske og kle dere i det nye.

Vi trenger alle veiledning. Det gir Skriften oss, både i form av klar undervisning og levd liv i samfunn med Jesus Kristus. Fiskeren Johannes var en av dem.

Som gutt gikk jeg på søndagsskolen og lærte om brødrene Jakob og Johannes, som Jesus kalte til sine nærmeste medarbeidere. Han ga dem navnet Boanerges, som betyr tordensønner. Ifølge bibelkommentarer på grunn av temperamentet deres.

– Der tok du virkelig en stor sjanse, Jesus, tenkte jeg. To bråkmakere. Jeg ville heller ha valgt noen snille gutter, lik Vangsgutane i Todalen på Nordmøte. De var mine helter på den tiden. Men jeg forsto mer etter hvert. Først og fremst hva virkelig kjærlighet og omsorg betyr.

Johannes omtaler seg aldri med navn i sitt evangelium, bare som «den disippel Jesus elsket». Hele fem ganger presenterer han seg på den måten. Broren Jakob fikk også en sentral plass i disippelflokken.

At de begge var utstyrt med et hissig temperament kom klart til uttrykk da Jesus og disiplene måtte dra gjennom Samaria underveis til Jerusalem. (Luk. 9,52–54) Disiplene gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe Jesus husrom for natten, men fikk blankt avslag. Innbyggerne ville ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem.

Det fikk brødrene Jakob og Johannes til å tenne på alle pluggene og ville gjøre kort prosess: – Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elisja gjorde?

Da måtte Jesus tale strengt til dem. – Dere vet ikke hva ånd dere er av, sa han. – For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.

Det ble nok en kraftig lærepenge for tordensønnene, som etter hvert ble stadig mer opptatt av kjærlighetens budskap.

Redningen var at de holdt seg nær til Jesus, og i krevende situasjoner tok Jesus med seg Johannes, Peter og Jakob. De sviktet hver sin gang, men alt tyder på at Johannes var den eneste i disippelflokken som våget seg helt til Golgata. Sammen med flere kvinner, deriblant hans egen mor Salome og Jesu mor Maria.

Det er en ydmyk disippel som står ved korsets fot. Alle hans ambisjoner og drømmer er falt i grus. Det var nok bare å vende tilbake til fiskebåten igjen. I likhet med de andre disiplene hadde Johannes satset alt på at Jesus var den Messias som skulle gjenopprette Davids kongedømme.

Han som ble kalt tordensønn, fikk senere tilnavnet: «Kjærlighetens apostel». Det han skriver om i sitt evangelium, og ikke minst i sine brever, preges av en dyp visshet og glede: Jeg er elsket av Jesus.

Han sier ikke at han elsket Jesus mer enn de andre, eller til forskjell fra de andre. Nei, han sier i sitt første brev: «Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1. Joh. 4,9–10)

Det er ikke bud og krav som forvandler mennesker fra tordensønner til kjærlighetens budbærere, men møtet med ufortjent nåde og godhet. Derfor skriver Johannes videre i samme kapittel: «Vi elsker fordi han elsket oss først.»

Begeistringen for Jesus kommer klart til uttrykk i avslutningen av evangeliet etter Johannes: – Det er denne disippel som vitner om disse ting, og som har skrevet dette, og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.

Når vi oppdager all den godhet og omsorg Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd har vist oss, blir det også enklere å kvitte seg med mye av den gamle livsstilen.

God sommer!

andakt,kjell hagen