Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Mett og tilfreds
Del
«Mett oss med din godhet om morgenen så vi kan juble og glede oss alle våre dager» (Salme 90,14).

Mange vil hevde at Guds godhet er det bærende i hans vesen og i hans relasjon med menneskene og sitt skaperverk. Som en motsats til det onde står Guds godhet. Han har aldri ønsket noen synders død. Ei heller ligger ødeleggelse og dom hans hjerte nært.

Den onde ble Guds motstykke, selv om han aldri lyktes med å utfordre hans makt eller posisjon. Likevel har fienden fortsatt et ønske om, og et potensiale til å skade det Gud elsker og verdsetter. Her utfoldes fortsatt kampen mellom det onde og det gode.

Skadepotensiale er stort fordi Guds godhet og kjærlighet omfatter alt det skapte. Menneskets valg og forvalterskap synes å ha en viktig betydning for hvor bredt frelsen vil favne.

Tidene, slektene og nasjonene har reagert forskjellig på Guds godhet. Noen har tatt imot, andre har avslått. Godheten nøder og oppmuntrer, men kan hverken invadere eller undertvinge objektet for Guds omsorg og ubetingede kjærlighet.

Midt i en vekslende respons fra våre omgivelser må vi gi rom for gleden over godhetens kilde og vesen. Han metter oss med sin godhet hver morgen om vi lar ham få gjøre det. Takknemligheten er en hjelp til å forstå Guds omsorg for oss «alle våre dager».

terje t konradsen,terje tånas konradsen,andakt