ANDAKT: Vårt kall er ganske en
...
ANDAKT: Vårt kall er ganske enkelt å tjene Jesus og å lede mennesker til ham. Foto: Adobe Stock
Hva er vårt kall?
Del
«Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to …» (Mark 6,7).

De tolv hadde fått del i et ufattelig privilegium. Ingen før dem, ingen etter dem fikk være sammen med Menneskesønnen slik de fikk oppleve i nærmere tre år. I flokken av et økende antall disipler hadde de blitt foretrukket. Han kalte dem først til seg selv før han sendte dem ut. Uten nærhet til Jesus vil vi fort begynne å tjene egne interesser isteden for vår Mester.

Å følge Jesus er ikke en formalitet eller noe avstandsforhold. Nei, uten at vi drikker hans blod og spiser hans kropp er vi hverken verdige eller nyttige. Ingen kompetanse, gave eller suksess kan erstatte ordene fra hans munn eller hvilen ved hans bryst.

Kallsbevisthet innebærer en forståelse av retning. Vi er alltid kalt til noe eller noen. En tjener eller etterfølger som ikke vet hvilken retning han går har mistet både tilhørighet og perspektiv. Kallet er først til Jesus, deretter utsendelse.

Men han sender oss aldri bort fra seg selv. Han går både foran, sammen med oss, og til slutt kommer han selv etter. Det er snakk om ferdiglagte gjerninger, planer som Gud har utformet og deretter gjennomfører i henhold til sin gode vilje og hensikt. Vårt kall er ganske enkelt å tjene Jesus og å lede mennesker til ham.

disipler,jesus,nattverd,utsendelse