ANDAKT: «Nei, andre sin rustni
...
ANDAKT: «Nei, andre sin rustning kan vi ikke bruke. Gud vil utruste enhver slik som Han selv ser er best». Foto: Adobe Stock
andakt
Din egen rustning
Del
Nei, andre sin rustning kan vi ikke bruke. Gud vil utruste enhver slik som han selv ser er best.

1 Sam 17,38–40 leser vi om David:

«Saul lot David få sine egne klær, satte en bronsehjelm på hodet hans og iførte ham en brynje. David bandt Sauls sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. ‹Jeg greier ikke å gå med dette på meg›, sa han til Saul, ‹jeg er ikke vant til det›. Så la han det av seg, og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut fem glatte steiner fra elveleiet og puttet dem i gjetervesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden. Så gikk han fram mot filisteren.»

Nei, andre sin rustning kan vi ikke bruke. Gud vil utruste enhver slik som Han selv ser er best.

Se deg derfor ikke blind på andre sin utrustning. Gud har aldri ment at du skulle gjøre det. Etter at Jesus har fortalt Peter hvilken død han skulle dø for Jesu skyld, viser Peter til Johannes og sier: «Herre, hva skal skje med ham?» Da svarer Jesus: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!»

Så er det dette det handler om: Vi skal følge Jesus! Har vi tatt imot Ham som vår Herre og Frelser, er det Hans vilje med våre liv som nå gjelder. Det er det vi må være tro imot. Da vil Han bruke oss der Han ser den enkelte av oss kan tjene Ham best, og utruste oss i pakt med det Han kaller oss til.

andakt,håkon c. hartvedt,jesus,peter,rustning,saul,david