Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Søskenkjærlighet
Del
Jesus ofret seg selv for å berge oss inn i dette fellesskapet. Dette er et mønster for vår kjærlighet til hverandre. La den utfolde seg etter Jesus-modellen. 

Allerede den første sabbaten Paulus var i Tessalonika, hadde han forkynt om Kristi død. Ord i GT om at Messias skulle være syndoffer for folket, var tydeligvis et hovedtema (Apg 17,3).

Temaet dukker stadig opp. Årsaken til Kristi død var synden. Hensikten omtaler han slik: «… han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham» (1Tess 5,10).

Dermed har han sagt noe både om levende og døde kristne: Vi lever sammen – og sammen med Jesus – på grunn av Jesu død. Og vi venter på oppstandelsens dag.

Jesus ofret seg selv for å berge oss inn i dette fellesskapet. Dette er et mønster for vår kjærlighet til hverandre. La den utfolde seg etter Jesus-modellen.

«Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere, brødre, til å bli enda mer rike i dette» (4,9–10).

Enda rikere på kjærlighet! Så følger noen konkretiseringer: «Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle» (5,14–15).

Kjære venner! La dette få være de siste formaningens ord i denne serien over første tessalonikerbrev.

andakt,egil sjaastad