Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Hverdagskristen
Del
Hele vårt liv må leves og forvaltes til Guds ære og pris.

En prest forteller at han bodde hos en kristen kvinne, mens han var ganske ung og enda ikke var blitt en kristen. Det var om å gjøre for henne at han skulle bli en kristen.

Derfor vitnet hun ofte for ham, og viste stor omsorg.

«Dette gjorde imidlertid ikke særlig inntrykk på meg. Jeg så nemlig hvor ukjærlig hun ofte behandlet stedatteren sin. Det var ikke mulig for meg å tro på den Guds kjærlighet hun så ofte snakket om. Hun mente selv at hun hadde denne kjærlighet, men som sviktet totalt i dagliglivet.»

Denne historien er ikke enestående, og bør være en tankevekker.

«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» Joh. 13,35 «Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.» 1. Joh. Brev 3,18

Hele vårt liv må leves og forvaltes til Guds ære og pris. Det er spørsmål om hvordan vi lever som kristne i hverdagen.

«Kvardagskristen vil eg vera, syn for segn det krev Guds ord. Samklang mellom liv og lære, det er himmelsong på jord. Som den dype fjord kan greia, spegla himlen høg og blå. Skal ein kvardagskristen spreia festglans kring det kvardagsgrå. Kvardagskristen vil eg vera, Syn for segn det krev Guds ord. Samklang mellom liv og læra, Det er himmelsong på jord. Og når så min kvardagsbunad Skal for himlen skiftast om, Strålar bjart kring livsens kruna, Festglans i Guds herlegdom.»

M. Orheim

ivar gjerdi,andakt