ANDAKT:  «Og den som ikke tar
...
ANDAKT:  «Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Foto: Adobe Stock
andakt
Et vitnesbyrd
Del
 «Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.»

I dag siterer jeg fra Magasinet Stefanus nr 1/20: «Kristne som evangeliserer blant muslimar i Sentral-Asia risikerer forfølging. En pastorkone frå Kasakhstan fortalde på konferansen i 2018 at politiet braut seg inn. Sidan mannen ikkje var heime, gjekk dei fysisk laus på henne, det var eit mirakel at ho overlevde. Andre stader er det nabolag som forfølgjer.

– Det konstante stresset pressar også samlivet. Pastorkonene har ikkje privatliv. Dei har ansvar for barn og heim, dei må støtta mannen og ta ansvar i kyrkja. Mange stader i Sentral-Asia kjem folk til pastorheimen akkurat når det passar dei, utan avtale, om så midt på natta, seier «Andrina» og legg til: « – Gud har aldri lovt eit enkelt liv. Dei som ønskjer eit enkelt liv, må ikkje gifta seg med ein pastor i Sentral-Asia. Men livet er framleis ei velsigning.»

Jeg kjenner det berører meg å lese dette, og det inspirerer til et liv der en vil følge Jesus uansett hva det koster. Og det er som «Andrina» sier: «Gud har ikke lovt oss et enkelt liv som kristne. Bibelen lokker ikke med noe slikt. I Matteus 10,38–39 står tvert imot disse sterke ordene:

«Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.»

stefanus,evangelisere,muslimer,forfølgelse,kasakhstan,kirken,jesus