ANDAKT: «Jeg var trøtt når jeg
...
ANDAKT: «Jeg var trøtt når jeg kom i dag, men denne tjenesten beriker meg slik at jeg føler meg mer opplagt nå enn da jeg kom.» Foto: Adobe Stock
andakt
Ettersom nådegaven er
Del
En byggeplass kan se veldig kaotisk ut. Likevel går det bra når en har med en dyktig leder og gode fagfolk å gjøre, og når hver arbeider gjør det han eller hun skal gjøre.

Snekkeren kan gjerne samarbeide med elektrikeren, men han skal ellers ikke blande seg inn i elektrikerens faglige arbeid, og likeså skal ikke elektrikeren blande seg inn i snekkerens arbeid – om det ikke gjøres alvorlige feil. Men da bør byggelederen kontaktes.

I Guds rike har vi forskjellige oppgaver, og vi har forskjellig utrustning. Lykkelig er den forsamlingen som får folk med rett utrustning inn i de respektive oppgavene de er utrustning for. Det er bare fantastisk å oppleve hvilken velsignelse det er når folk får jobbe med akkurat det de har nådegave til. Da opplever en stadig at de på slutten av en økt sier:

«Jeg var trøtt når jeg kom i dag, men denne tjenesten beriker meg slik at jeg føler meg mer opplagt nå enn da jeg kom.»

Her har mange menigheter/organisasjoner vært lite vise. Noen setter en nyomvendt altfor raskt inn i en lederstilling, selv om Bibelen advarer mot det, og andre ganger blir en arbeider med utpreget evangelist-nådegave satt inn i en stilling der store deler av arbeidet består i administrasjon. Er det rart at mange da møter veggen?

andakt,håkon c. hartvedt,bibelen