ANDAKT: «Hva hjelper det om vi
...
ANDAKT: «Hva hjelper det om vi snakker vakkert om det kristne budskapet, holder glimrende og attraktive andakter eller foredrag om bibelske temaer og har flotte felleskap som samler store skarer i forsamlingslokalene våre, om ingen blir omvendt til Gud». Foto: Adobe Stock
andakt
Hva med 
frukten?
Del
Vil du bli med på et tankeeksperiment i dag?

Tenk deg at du eier en skofabrikk. Du bor ikke selv der skofabrikken er, men du tilsetter en rekke mennesker for å drive fabrikken. Etter et års tid besøker du fabrikken og får sjokk: De har ikke produsert en eneste sko!

Du går inn i fabrikken og spør hva som er problemet. I stedet for å svare på det, forteller arbeiderne om hvor fint de har det på jobb. De tar seg av hverandre, har det fint sammen sosialt, og de snakker mye om sko, skotyper, farger, fasonger og den fordelen den ene skoen har i forhold til den andre. Kunnskapen om sko er stor – men de har altså ikke produsert en eneste sko.

Dette er en skremmende tanke. Hva hjelper det om vi snakker vakkert om det kristne budskapet, holder glimrende og attraktive andakter eller foredrag om bibelske temaer og har flotte felleskap som samler store skarer i forsamlingslokalene våre, om ingen blir omvendt til Gud?

Misjonsoppdraget vårt handler om å vinne disipler for Jesus, ikke å fylle våre forsamlingslokaler med publikum til en forkynnelse som underholder uten å utfordre til frelse. Måtte Gud hjelpe oss så fokuset er på rett sted, så mennesker kan bli frelst og berget for evigheten. «Jesus sa til dem: ‹Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!›.» (Markus 1.17)

andakt,frukt,fabrikk,budskap,håkon c. hartvedt,misjonsoppdrag