Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
andakt
Forpliktet på Guds Ord
Del
Bibelen er Guds Ord, og i Jeremias 1,12 står de sterke ordene: «… for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» 

I en undersøkelse som Dagen gjennomførte blant medlemmer i Den norske kirke, frikirker og luthersk lavkirkelighet i høst, ble det spurt om «i hvilken grad opplever du at Bibelen forplikter deg i det daglige liv». To av tre svarte «i svært høy grad» eller «i høy grad».

Så kunne jeg henge meg opp i at dette også betyr at en av tre ikke er så veldig forpliktet på Bibelen, men jeg velger heller å glede meg over at for to og tre er Bibelen forpliktende.

Bibelen er jo Guds Ord, og i Jeremias 1,12 står de sterke ordene: «… for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.»

Det finnes også en salme i Bibelen som understreker veldig sterkt Guds Ords betydning. Det er Bibelens lengste salme, Salme 119. Nedenfor følger noen vers derifra.

Vers 11: «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.» Vers 16: «Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke ditt ord.» Vers 103: «Hvor dine ord er søte for min gane, de er bedre enn honning for min munn.»

Vers 105: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Vers 133: «Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over meg!»

Vers 148: «Mine øyne var våkne i nattevaktene, for at jeg kunne grunne på ditt ord.» Vers 160: «Summen av ditt ord er sannhet.»

andakt,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,håkon c. hartvedt